Utstillingen Poznansamlingen

Poznan-utstillingRepatrieringen av Stamhusbibliotekets boksamling ble fullført for vel et år siden. Det er nå laget en utstilling bestående av ti postere som forteller historien om boksamlingens skjebne samt utvalgte eksempler på samlingens innhold.

Utstillingen er utført av br. Helge Bjørn Horrisland, Ordenens historiograf, Ordensbiblioteket og Ordenens museum og befinner seg nå i Stamhusets vestibyle. Den vil senere bli sendt rundt til andre logehus som en vandreutstilling.

Brødrene oppfordres til å studere utstillingen!

(Ved å klikke på forstørrelsesglasset i nedre høyre hjørne, får du opp et større bilde av plakaten).

 

Sist redigert tirsdag, 14 februar 2012 10:22
Mer i denne kategorien Logenes museale samlinger »

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden