Jeg oppfordrer musiserende brødre ...

ivar1Jeg oppfordrer musiserende brødre til å spille i Frimurernes Orkester

Musikk og sang har alltid vært brukt i rituell sammenheng i Den Norske Frimurerorden gjennom tidene.

Frimurernes Orkester i Oslo ble grunnlagt 1894 og har gjennom årene ytet betydelige musikalske bidrag i ulike sammenheng. De årlige høydepunktene for orkesteret har vært, og skal være vår/høstkonsertene enten som matiné eller med ball.

Besetningen i orkesteret har vært varierende, og ambisjonen har hele tiden vært å spille symfonisk musikk, og orkesteret trenger derfor stadig tilgang på flere musikere, og spesielt på strykerside.

Den musikalske aktiviteten i Frimurernes Orkester ser jeg svært gjerne at fortsetter, og jeg ønsker også at ensembler fra Frimurernes Orkester spiller på flere logemøter Når frimurere samles vet vi at musikk og sang blir høyt verdsatt av brødrene. Det er sikkert mange frimurerbrødre som kan musisere og som kan bidra i orkester og kor. Tenk ikke på om du er flink nok på ditt instrument - orkester og kor vil ta hjertelig og broderlig i mot deg.

Jeg oppfordrer sterkt alle musiserende brødre til å melde seg som medlem og dermed støtte opp om musikkaktivitetene innen Ordenen. Tenk hvor fint det ville være om vi kunne ha levende musikk på langt flere logemøter. Ta kontakt med orkesterets formann Helge Eriksen.

Ivar Anstein Skar

Ordenens Stormester

 

Sist redigert onsdag, 29 februar 2012 15:56