Om Frimurernes Sangforening Drammen

Frimurernes Sangforening Drammen - Høsten 2018||| Frimurernes Sangforening Drammen - Høsten 2018||| |||

Frimurernes sangforening, Drammen, ble stiftet 29. Januar 1900.

Til sangforeningens første styre ble valgt:

Sven Arnesen, Aage Skavlan Blackstad og Andreas Gjestvang.

Organiseringen

Frimurernes sangforening, Drammen, har alltid hatt sitt eget styre og på den måten for så vidt vært en «stat i staten». Men alt sanglig og musikalsk arbeid har vært preget av at sangforeningen er en integrerende del av våre to St. Johannes loger. 

Sangforeningens styre har følgende medlemmer: Formann, viseformann, kasserer, ceremonimester, sekretær og dirigent.

Sangforeningens nåværende formann, Steinar Asheim, ble valgt på generalforsamlingen i 2016.

Formenn i sangforeningen.
Vår nåværende formann, , ble valgt på generalforsamlingen i 2012.

Tidligere formenn:
 • Sven Arnesen    1900 - 1936
 • Einar Barre    1936 - 1958
 • Sigurd Heian    1958 - 1961
 • Thor Gautneb    1961 - 1966
 • Nils Simonsen    1966 - 1970
 • Ragnar Mo Skrede   1970 - 1978
 • Halvard K. Halseth   1978 - 1988
 • Per Winnæss    1988 - 2008
 • Knut E Ivarsson 2008 - 2012
 • Arne Øvrebø 2012 - 2016

Æresmedlemmer

I enhver forening dukker det tidvis opp personer som har sterk positiv innflytelse på medlemmene. Dette gjelder ikke minst i en sangforening. Som en påskjønnelse til slike personer blir de gjerne tildelt en aller annen form for hedersbevisning. Den heder som sikkert rager høyest, er betegnelsen æresmedlem. Ti tidligere æresmedlemmer er døde. Sangforeningens nåværende æresmedlemmer er:
Jan G. Nærup og Knut E. Ivarsson

Dirigenter

Disse har vært dirigenter for koret:

 • Olaf Jørgensen   1900 - 1919
 • Emil Nielsen   1919 - 1933
 • Elias Tvedt   1933 - 1951
 • Morten Vatn   1951 - 1954
 • Aasmund Holdt  1954 - 1956
 • Øyvind Hansen   1956 - 1971
 • Bjørn Nordem   1971 - 1995
 • Rolf Fenheim   1995 - 1997
 • Audun Frode Ringkjøp  1998 - 1999
 • Erling Terje Sværd  1999 - 2011
 • Nils Øye 2012 -

Korvirksomhet

Korets hovedoppgave er å delta med sang i St. Johannes-logenes II-grads møter. Koret synger da som en integrert del av møtedeltakerne i arbeidsrommets vest. Det synges de ordinære rituelle sangene, blant andre sanger komponert av Reissiger.

Videre deltar også koret fra tid til annen også med sang ved andre møter i logen, blant annet i Kapitel Broderforeningen og ved taffel.

Drammenslogene har årlig fast kirkegang i Bragernes kirke på Kyndelsmessen. Koret synger i kirken så vel som på den etterfølgende kirkekaffen i logen. Første søndag etter påske arrangeres en årlig Felleskonsert i et samarbeid mellom sangkorene fra Hønefoss, Larvik, Moss og Tønsberg. Disse konsertene holdes i en kirke i den for året aktuelle by. Arrangementet alternerer mellom korene og felleskonserten holdes i en av de stedlig kirker.

En vesentlig del av arrangementet foregår også i den for året aktuelle loges lokaler.

I de senere år har koret også gjort det til en årlig aktivitet å delta med sang på julegudstjenesten til Kirkens Bymisjon på møtestedet i Engene.

Sosiale aktiviteter

Som foreninger flest har vår sangforening visse tradisjonelle tilstelninger som for vårt vedkommende beror på vår lange og flotte tradisjon. Flere faste arrangement skriver seg fra tiden helt tilbake til 1920-årene. De årlige generalforsamlinger avsluttes med et måltid med sang og åremålsdagene med torsk og rødvin. Som gjester på foreningens åremålsdager, inviteres medlemmenes ledsagere, likeledes støtte medlemmer. Under måltidet avholder koret en minikonsert for fremmøtte gjester.

Julebord på tidligere «Kvisten» har tilsvarende lange tradisjoner med «alle slags retter».

Sangerordenen: Det Gamle Horn

Til sangforeningens 20-års jubileum i 1920 ble det opprettet en sangerorden som fikk betegnelsen «Det Gamle Horn». Ordenen styres av et ordenskapittel med 8 medlemmer med meget spesielle titler og virkeområder.

Sangforeningens medlemmer kan opptas i denne ordenen etter fortjenestefullt medlemskap i sangforeningen. Ordenen har egne opptagelsesritualer og tilhørende prydelser.

Kontakt utad

I løpet av de siste 30 år har sangforeningen foretatt flere turer og sunget i mange loger og kirker.

Blant annet har også en del medlemmer deltatt i et prosjektkor under Europeean Masonic Meeting - EMM samlingene som alternerer mellom forskjellige europeiske land. To ganger har koret lagt turen til Ørebro og seks ganger har foreningen vært på besøk hos Frimurere i Horsens på Jylland i Logen: De Ni Forenede Hjerter.

Sist redigert torsdag, 24 januar 2019 15:06