Frimurernes Sangforening Sandnessjøen

Frimurernes Sangforening  Sandnessjøen
   
|| || ||

Etablert 1980 Antall medlemmer 14.
Koret arbeider under St. Johs. Logen Eivind til De syv Tinde.

Dirigent: Håkon Jarsve

Formann: Steinar Strømseng
Sekretær: Sverre Knut Andresen.

Koret synger på 2. grads møter, høytidsmøter og andre tilstellinger i Logen.

Koret synger også i kirken på Allehelgensdag.

Deltok på Landssangerstevne i Ålesund 1990.

Her dannet korene i Mo, Brønnøysund, Sandnessjøen felles kor.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden