Landssangerstevnet 2022

| | |

 Til alle frimurersangforeninger.

Da det ikke ser ut til å være mulig å arrangere landsangerstevnet første helgen i juni d.å. og korene fortsatt ikke har tilgang på øvingslokaler, har vi i samarbeid med storkantor Lars Tomtum besluttet å flytte landsangerstevnet til  Pinsehelgen 3. – 5. juni 2022.

 

Vi annullerer påmeldingene vi har mottatt for 2021 og vil etter hvert sende ut ny innbydelse til samtlige kor.

Med broderlig hilsen

Bodø Frimurer Sangforening

Arne Hjermind

 

Flytting av sangerstevnet.

I den usikre situasjonen vi er i med hensyn til gjennomføring av sangerstevnet med Korona virus og stengte øvingslokaler for korene har vi besluttet å avlyse stevnet i år og flytte det til fredag 4. og lørdag 5. juni 2021.

Bodø Frimurer Sangforening

Arne Hjermind

 

Stevnemedalje 2020Medalje

 

Bodø 17.01.2020.

Godt nytt år gode sangervenner.

Håper dere har hatt ei fin julehøytid og nå er klare for et nytt sangerår med sangerstevne i pinsen.

Vi har fått spørsmål omkring starttidspunkt for oppvarming/akustikkprøving som forberedelse til konserten i Bodø domkirke på fredag. Dette med tanke på transport og adkomst til Bodø.

Hovedarenaen til forberedelsene for konserten på fredag vil bli delt mellom domkirka og disponible rom i Bodø Frimurerloger som ligger bare en spasertur på 5-10 minutter fra domkirka.

Vi regner med at vi kan starte oppvarmingen ca kl. 11.30. Når vi vet når korene kommer til Bodø vil vi legge inn øvingstidspunktet for det enkelte kor.

Det som sannsynligvis vil ta lengst tid er oppstilling og generalprøve for felleskoret på de sangene som skal fremføres i domkirka. Vi ser for oss at det blir siste økt før konserten starter og etter at alle korene har foretatt oppvarming.

Vi vil lage en kjøreplan for både forberedelse til konserten og gjennomføring av konserten. Dette vil bli fremlagt for dere i god tid før stevnet for eventuell tilbakemelding og justering.

Håper dere følger opp de tingene vi har bedt om slik at vi er mest mulig ajour pr. 1. februar.

Med broderlig hilsen

Bodø Frimurer Sangforening

Arne Hjermind

Arrangementsansvarlig Kor 2020.

E-post:

Mobil: 995 09 790

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gode sangervenner.                                                                                                                                                                                                  Bodø 23.08.2019.

 

Da er sommeren stort sett over og vi håper dere har hatt en fin sommer og er klar for en ny sesong med landssangerstevne i pinsen 2020. Planleggingen av sangerstevnet pågår for fullt og nå er det under ett år til vi treffes, vi gleder oss.

Vi sender dere en liten oppsummering av status samt at vi kommer tilbake til de opplysningene vi tidligere har meddelt dere.

 

Påmeldte kor.

Vi har fått en liten justering på deltakende kor på stevnet. To kor utgår og to er kommet til. Vi er 14 deltakende kor pr. dato, men vi har fortsatt plass til flere.

 

Følgende kor deltar på sangerstevnet:

Hamar Frimurerkor

Frimurerkoret Crescendo, Lillehammer

Frimurernes sangforening Oslo

St.Svitun Sangforening, Stavanger

Frimurernes sangforening i Bergen

Bodø Frimurer Sangforening

Chorus Arcturus, Narvik

Frimurernes Sangforening, Svolvær

Frimurernes Sangforening i Trondhjem

Frimurernes Sangforening i Kristiansund

Frimurernes Sangforening i Ålesund

Mo Frimurerkor

Alta Frimurerkor

Frimurerkoret «Happy Feet», Sandnessjøen

 

Fellessanger

Fellessangene foreligger nå i eget hefte sammen med tilhørende stemmefiler. Noen kor har bestilt og fått dette oversendt. 

Vi regner med at resterende kor bestiller dette nå på høsten.

Fellessangene faktureres korene etter hvert som de sendes ut.

 

Generelt.

Når det gjelder de ting vi nå ber om tilbakemelding på, så er det generelt slik at samtlige påmeldte kor bes gi litt informasjon på det vi etterspør. Ting som er besvart tidligere trengs ikke oppgis på nytt, kun eventuelle endringer. Alt vi har mottatt er tatt vare på. 

For supplerende informasjon henvises det til stevnets hjemmeside på frimurer.no https://frimurer.no/sang-musikk/landssangerstevnet-2020  dette gjelder også priser.

 

Korverter.

Det legges opp til at hvert kor får en person til å støtte seg på under oppholdet i Bodø, da har man en å spørre dersom noe skulle oppstå. Vi kaller disse for korverter og de blir hentet fra  Bodø-koret og fra Bodø Frimurerloger. Navn og kontaktreferanser til disse oppgis til korene innen 1.2.20.

 

Deltakeroversikt med navn sangere og ledsagere

Vi har nå behov for å få oversikt over deltakende sangere og ledsagere. Vi setter frist for dette til 1.10.19 samtidig som der er forfall på stevnekontigenten.

 

Konsert i Bodø domkirke

Konserten avvikles innenfor en tidsramme fra kl. 14.30 til 17.30. Hvert kor får 10 minutter til disposisjon.

Etter som kanskje ikke alle kor vil være med på denne konserten trenger vi å vite hvem som deltar. Vi trenger også å vite hvilke sanger deltakende kor vil fremføre, dette for eventuell justering dersom flere kor ønsker å synge de samme sangene. Frist settes til 1.10.19.

 

Deltakelse på «bli kjent».

Gjennomføres på Radisson Blu. Her trenger vi også oversikt over deltakelse fra korene. Frist 1.2.20.

 

Deltakelse på utflukter på lørdag

Det er tre forskjellige utflukter man kan melde seg på. Utfluktene foregår på lørdag formiddag og er beskrevet på hjemmesiden. Av hensyn til de som skal bidra til utfluktene må vi nå få en oversikt over interessen. Frist for dette settes til 1.10.19.  

Betalingsfrist for deltakelse på utflukter er 1.2.20.

Deltakelse på lunsj i Logen

Lunsjen blir tidsstyrt i forhold til de andre aktivitetene vi skal ha på lørdag formiddag. De som evt. er med på utflukt til Kjerringøy spiser lunsj på turen.

Påmeldingsprist er 1.2.20.

 

Deltakelse på omvisning i Logen

Det legges opp til en omvisning i Logebygget for interesserte i forbindelse med lunsj lørdag, denne blir gruppeinndelt og tilpasset.

Påmeldingsfrist settes til 1.2.20.

 

Konsert i Stormen

Lørdag morgen vil bestå av forberedelser for korene med stemmeprøver/akustikkprøver i Konserthuset Stormen. Det blir laget egen kjøreplan for øvelsene og konserten.

Konserten avvikles innenfor en tidsramme på 3 timer. Hvert kor får 10 min til disposisjon.

Når det gjelder sangene korene vil fremføre må de oppgis snarest slik at eventuelle justeringer kan gjøres tidlig. Frist settes til 1.10.19

 

Deltakelse på festmiddag

Vi regner med at samtlige deltakere deltar på Radisson Blu på lørdag kveld. Vi kommer tilbake med mere informasjon om dette senere. Hvis det er forfall bes det oppgitt tidligst mulig.

 

Kjøp stevnemedalje 

Det blir utarbeidet stevnemedalje. Det arbeides nå med innhenting av tilbud, men vi satser på at medaljen kan kjøpes for kr. 75,-. 

Frist for å bestille settes til 1.10.19. 

 

Betalinger

Betalingsfrist for stevnekontigent er 1.10.19 og baseres på det antall sangere og ledsagere som korene oppgir.

Betalingsfrist for alle andre aktiviteter som utflukter, måltider, lunsj er 1.2.20.

Når det gjelder eventuelle forfall så behandles det som oppgitt i vår mail av 07.11.2018.

Stevnets bankkonto er 1506 23 20378.

Da ønsker vi korene lykke til med forberedelsene til

Landssangerstevnet 2020. 

 

Med broderlig hilsen

Bodø Frimurer Sangforening

Arne Hjermind

Arrangementsansvarlig Kor 2020.

E-post:

Mobil: 995 09 790

 

 

 

---------------------------------------------------------

 

Bodø 13.02.2019.

Gode sangervenner.

Da er den utvidede påmeldingsfristen som ble satt til 1.februar 2019 for Landssangerstevne i Bodø passert, og vi har nå fått påmelding fra til sammen 13 kor.

Med de omtrentlige oppgavene korene har gitt over deltakerantall, så ligger vi i overkant av 500 deltakere med sangere og ledsagere.

Dette er tilnærmet en dobling siden den første påmeldingsdatoen og dette gjør at arrangementet kan gjennomføres fullt ut som planlagt. Dette er en flott utvikling men det presiseres også at det fortsatt er mulighet til å melde seg på. Vi har mere plass.

Kor som ikke har nok sangere til å stille eget kor kan slå seg sammen med eventuelle nabokor eller sågar stille enkeltvis for å delta i fellessangene i felleskoret. Vi synes det er flott hvis sangere som har lyst til å delta finner en mulighet for det, og håper selvfølgelig på flest mulig deltakere.

Følgende 13 kor har pr dags dato meldt seg på sangerstevnet:

Hamar Frimurerkor

Frimurerkoret Crescendo, Lillehammer

Frimurernes sangforening Oslo

St.Svitun Sangforening, Stavanger

Frimurernes sangforening i Bergen

Bodø Frimurer Sangforening

Chorus Arcturus (Narvik)

Frimurernes Sangforening, Svolvær

Frimurernes Sangforening i Trondhjem

Frimurernes Sangforening i Molde

Frimurernes Sangforening i Kristiansund

Frimurernes Sangforening i Ålesund

Mo Frimurerkor

 

 

Fellessanger

 

 • Det er plukket ut følgende fellessanger:
 • I Bodø domkirke:
 • En aftensang under stjernehimmelen
 • T og A: Arne Rodvelt Olsen, M: Friedrich August Reissiger
 • Agnus Dei Lux Mundi    
 • T: trad. M:Trond H. F. Kverno
 •  
 • Norges Fjeld
 •    T: Henrik Wergeland, M: Halvdan Kjerulf
 • Barndomsminne fra Nordland
 •   T: Elias Blix, M: Adolf Thomsen, A: Bjørn Andor Drage
 • Det vil bli laget stemmefiler på alle sangene for samtlige 4 stemmer.
 • Disse vil bli sendt ut sammen med notehefte for fellessangene.

Øvrige aktiviteter:

 • Når det gjelder de tilbudte aktiviteter på stevnet så vil vi etter hvert ha behov for å vite hvilken interesse det er for å delta på disse.Noen av de påmeldte korene har gitt informasjon på deler av aktivitetene og det er notert. Vi trenger ikke svar straks på disse tingene, men vi setter opp i stikkords form hva vi kommer til å etterspørre:
 • Stikkord:
 • Deltakelse Bodø domkirke fredag ettermiddag
 • Deltakelse «Bli Kjent» på fredag kveld
 • Deltakelse i utflukt 1, 2 og 3. Utfluktene foregår på lørdag og i det tidsrommet foregår også konsertforberedelsene for sangerne. Er det interesse for utflukter på fredag?
 • Lunsj i Frimurerlogen. I den anledning blir det også tilpasset omvisning i Frimurerlogens lokaler. Obs. De som deltar på utflukt 1 til Kjerringøy har lunsj inkludert i turen
 • Deltakelse festmiddag på lørdag kveld
 • Interesse for kjøp av stevnemedaljeBetalingsfristene på aktivitetene fremgår av vårt infoskriv av nov. 2018.
 •  
 •  

En annen ting dere sikkert ønsker å vite er hvor lenge hvert kor får synge under konsertene i domkirken og konserthuset. Dette vet vi ikke eksakt før vi får full oversikt over antall deltakende kor. 2, kanskje 3, av de påmeldte kor vil opptre felles. Sammen med felleskoret vil det med dagens antall påmeldte kor bli 11-12 opptredende kor som konserttiden må deles på. Dette vil vi komme tilbake til.

Denne informasjonen gir en foreløpig oversikt over dagens situasjon for sangerstevnet. Videre informasjon vil bli sendt til kontaktene vi har i korene samt at generell informasjon vil bli lagt ut på stevnets hjemmeside (https://frimurer.no/sang-musikk/landssangerstevnet-2020).

Men som tidligere sagt er det noe dere lurer på så tar dere kontakt med oss.

Med sangerhilsen

Bodø Frimurer Sangforening

Arne Hjermind

Arrangementsansvarlig Kor 2020.

E-post:

Mobil: 995 09 790

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bodø 07.11.2018.

Gode sangervenner.

Da er påmeldingsfristen som ble satt for Landssangerstevne i Bodø passert og vi har fått påmelding fra til sammen 7 kor, 1 kor har meldt at de ikke kan være med da de ikke kan stille nok sangere.

Da vi regner med at der er flere kor som vil være med på Landssangerstevnet 2020 vil vi utvide påmeldingsmuligheten inn i neste år.

Det er viktig for vår planlegging av stevnet at vi så tidlig som mulig får en oversikt over antall kor som vil være med.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig og allerede nå stille med navneliste, så i første omgang ber vi om et ca. antall medlemmer og ledsagere blir påmeldt, så kommer vi tilbake til navneliste høsten 2019.

Vi har fått tilbakemeldinger på at man synes det er lang tid mellom påmelding og stevnet. Mange er derfor noe usikre på økonomi, om innbetalingstidspunkt og eventuell tilbakebetaling av innbetalt beløp dersom man ikke blir å delta på stevnet.

Vi har gjennomgått dette og kommet frem til følgende frister:

 1. Ny frist for påmelding til stevnet er 1. februar 2019. Vi ønsker også tilbakemelding fra kor som ikke skal delta, slik at vi vet at invitasjon er mottatt.
 2. Innbetaling av stevnekontigent settes til 1.10 2019 og vil bli refundert ved frafall frem til 01.02.2020.
 3. Innbetaling av bespisning og deltakelse på valgt utflukt settes til 01.02.2020 og vil ikke bli refundert ved frafall.
 4. Når det gjelder hotell og overnatting må det enkelte kor/korist forholde seg til hotellets avbestillingsregler.

Vi håper dette kan gjøre påmeldingen enklere.

Med sangerhilsen

Bodø Frimurer Sangforening

Arne Hjermind

Arrangementsansvarlig Kor 2020.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frimurernes landssangerstevne arrangeres i Bodø 29.-31. mai 2020.

Vi i Bodø Frimurer Sangforening kan melde at forberedelsene til sangerstevnet er i godt i gang og vi har begynt å detaljere innholdet.

Radisson Blu er stevnehotell. «Bli kjent treff» og «Bankett» blir avholdt der. Hotellet ligger også bare noen få skritt fra Stormen Konserthus der mye av aktivitetene på lørdag vil foregå.

Øvrige hotell som er valgt for overnatting ligger sentralt til og i gangavstand til Stormen konserthus.

Det er reservert et antall rom på følgende hotell:

Radisson Blu Hotel (link) 

Rompriser:

Enkeltrom 1145,- pr. natt.

Dobbeltrom 1295,- pr. natt.

 

Scandic Havet Hotel (link)

Rompriser:

Enkeltrom 1190,- pr. natt.

Dobbeltrom 1390,- pr. natt.

Scandic Bodø Hotel (link)

Rompriser:

Enkeltrom 990,- pr. natt.

Dobbeltrom 1190,- pr. natt.

Thon Hotel Nordlys (link)

Rompriser:

Enkeltrom 1005,- pr. natt.

Dobbeltrom 1205,- pr. natt.

Prisene på hotellene er pr. mai 2018, og noe prisstigning må påregnes.

Frimurerlogen ligger også i gangavstand fra hotellene og der vil det bli anledning til å kjøpe lunsj lørdag.

I forbindelse med lunsjen vil det også være anledning for å få omvisning i logen.

Fellesnumrene er ikke helt klare ennå men forventes å være det i løpet av høsten 2018. I tillegg til notehefter med fellessangene leveres også stemmefiler. Pris for dette er satt til kr. 75,- pr. enhet.

Stevnekontingenten er satt til kr. 500,- for sangere og kr. 250,- for ledsagere. Påmelding til Sangerstevnet og utflukter vil bli sendt korene medio august 2018.

PROGRAM:

Fredag 29/5:

Kirkekonsert

Åpning av Sangerstevnet med kirkekonsert i Bodø Domkirke.

Dette vil bli et opplegg for en myk start på sangerstevnet. Påmeldingen er frivillig og blir en del av påmeldingsalternativene. Tidsramme for konserten og opplegget for øvrig kommer vi tilbake til etter påmelding er foretatt og vi vet hvor mange kor som deltar.

Bli kjent-treff Radisson Blu

Her møtes vi til hyggelig samvær, denne kvelden nyter vi mat fra Radissons herlige bufeet. Detaljer kommer vi tilbake til. Pris er foreløpig satt til kr. 595,- pr. deltaker.

Lørdag 30/5:

Konserthuset Stormen

Konserthuset vil være disponibelt for øvelser for korene på formiddagen. Avhengig av antall                             

påmeldte kor så vil det bli mulighet for øvelse/oppvarming også andre steder.

Utflukter for ledsagere:

RIB

Bli med til verdens sterkeste malstrøm! Fire ganger i døgnet skjer det at 400 mill. kubikkmeter sjøvann presser seg gjennom et 150 m bredt sund. Saltstraumen kan få en fart på opptil 20 knop og danner store strømvirvler som kan bli 10 meter brede. En RIB (Rigid Inflatable Boat)-tur til Saltstraumen er en opplevelse for livet, ulikt alt annet du har opplevd. En kyst omkranset av magiske fjell som reiser seg som funklende Soria Moria-slott.

Ute i horisonten en lysende Lofotvegg. Fra foten av 994 meter høye Sandhornet visker bølgene i kor med ekkoet av Blix-salmen ”Å eg veit meg eit land”. Et land hvor skifersteinen fortsatt har merker etter den geologiske kollisjonen som skjedde for 450 millioner år siden. Dette er en guidet tur hvor du får områdets historie med kjøpet og som en ekstra bonus vil du få oppleve Havørna på nært hold.

Du er kledd i en varm flytedrakt og sitter godt på eget sete om bord.

http://www.stella-polaris.no/?id=31604563

https://nordlandturselskap.no/opplevelser/rafting-i-saltstraumen/

Pris for denne turen er kr. 750,- pr. person.

Kjerringøy -  omvisning på handelssted og ysteri og bespisning på kafe Markens Grøde:

Kjerringøy handelssted er et unikt sted, et autentisk og særlig godt bevart handelsanlegg fra 1800-tallet. Handelsstedet ble grunnlagt på slutten av 1700 – tallet. Det drev handel på et stort omland, og gjestgiveri for reisende. I uminnelige tider har stedet vært brukt som overnattingsplass for lofotfarere. Det kunne ligge hundrevis av båter dratt opp på land ved Kjerringøysundet. Etter hvert vokste Kjerringøy til det rikeste handelsstedet i Nordland. Det var kjøp og salg som la grunnlaget for rikdommen.

Ysteriet ønsker vi å yste på økologisk melk, men også, når vi i perioder har alt for lite økologisk melk, lokal melk. Begge deler gir kortreist mat med mindre miljøbelastninger. Vi yster på dagsfersk, upasteurisert melk fordi vi tror på at alt handler om samarbeid med de gode bakteriene, både i produksjonen på ysteriet, og på lageret i ukene etter. I stedet for å tenke utrydding og pasteurisering så handler upasteurisert ysting om å legge forholdene til rette for de gode bakteriene, de som er så livsviktige for oss. Ved å yste på denne måten oppnår vi en smaksvariasjon og særpreg som gjør ostene våre unike.

I kafe Markens Grøde vises filosofien i menyen med fokus på økologiske og/eller lokale råvarer og sterkt innslag av vegetarisk mat.

http://www.kjerringoy.info/

Pris for denne turen er satt til kr. 695,- pr. person og inkluderer:

 • Bussreise Bodø-Kjerringøy tur/retur (ca. 4 mil hver vei) samt fergebilletter t/r
 • Omvisning på Kjerringøy gamle handelssted
 • Lunsj på Markens Grøde

Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseums utstillinger forteller historien om norsk luftfart. Her får du oppleve luftfart og luftfartens spennende historie på nært hold. Se berømte og beryktede militære fly som Spitfire, CF-104 Starfighter, Junkers Ju 88 og spionflyet U-2, eller arbeidshester og passasjerfly som Junkers Ju 52, Twin Otter og Fokker F.28, som knyttet Norge sammen og brakte verden nærmere.

http://luftfartsmuseum.no/

Pris for denne utflukten er satt til kr. 350,- og inkluderer:

 • Transport fra sentrum til Luftfartsmuseeet tur/retur
 • Inngangsbillett
 • Omvisning med guide.

Lunsj i Frimurerlogen.

Det legges opp til at den som ønsker det skal få kjøpe lunsj i Frimurerlogen.

Det legges opp til at lunsjen kan innpasses til utfluktene og øvingene slik at lunsj-

avviklingen fordeles over formiddagen. For de som deltar på utflukt til Kjerringøy

er lunsjen innbakt i programmet. Pris for lunsj er kr. 150,- pr. person

Det vil også bli tilrettelagt for omvisning i Frimurerlogens lokaler.

Konsert i Stormen Konserthus.

Konsert i Stormen Konserthus blir på ettermiddag på lørdag. Tidsramme blir først

bestemt etter påmelding når vi vet hvor mange kor som deltar. På formiddag blir det forberedelser                 

med øving og oppvarming. Dette vil skje både i Stormen og på hotellene der korene bor.

Alle kor må innom konserthuset for lydsjekk, oppstilling etc.

Bankett Radisson Blu.

Her møtes vi på kvelden for hyggelig samvær og god mat og drikke. Her blir det servert velkomstdrink ved ankomst og 3-retters middag med vin til forrett og hovedrett. De som ønsker øl eller alkoholfritt får selvsagt det. Nærmere detaljer kommer senere.

Pris på bankett er foreløpig ut fra de priser vi har mottatt satt til kr. 1.195,- pr. deltaker.

Vi vil informere korene fremover etter hvert som ting blir klart.

Vi skal gjøre vårt ytterste til at alle sangere og ledsagere skal få en uforglemmelig opplevelse under sitt opphold i Bodø 29.– 31. mai 2020.

Email:

Tlf.: 99 50 97 90                                                                                       Sist revidert 29. mai 2018

Sist redigert søndag, 07 februar 2021 19:47