Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening
   
| | |

Under mottoet «Til hygge for brødrene og nytte for Broderforeningen» ble Frimurernes Sangforening i Moss stiftet i 1916. 13. november møttes åtte frimurerbrødre. Disponent Karl Aug. Thorshaug ble valgt til formann og lærer Karl Billington ble ansatt som korets første dirigent. Etter fire avholdte prøver, sang foreningen på Broderforeningens julemøte 12. desember samme år.

Sangforening er en selvstendig forening, men båndene til Loge Sirius har i alle år vært nære og sterke. Lenge hadde foreningen bare én paragraf: «Formannen gjør det nødvendige». Da Sirius i 1950 ble egen loge, endret koret navn til Moss Frimurer Sangforening (MFS) og vedtektene ble etter hvert tilpasset tidens krav.

Korets virksomhet
Gjennom godt over 100 år har koret bidratt med sang og musikk, både i og utenfor logen. Først og fremst deltar koret jevnlig i Loge Sirius’ rituelle arbeid, men også ved flere av logens åpne arrangementer som Kirkegang, Kyndelsmesse, Adventkonserten 1. søndag i advent og Søndagskveld i Logen før påske er koret en sentrale aktør.

Sangerstevner
Koret deltar fast i en årlig Felleskonsert i samarbeid med frimurerkor rundt Oslofjorden. Første søndag etter påske møtes frimurerkor fra Larvik, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Moss til kirkekonsert i de respektive kors hjembyer. Vertskapet går på rundgang. I 2025 står Moss på nytt for tur. Da avholdes felleskonserten søndag 27. april i Moss kirke.
Koret har også deltatt på landssangerstevner i Oslo, Ålesund, Kristiansand, Bergen og Stavanger.

Vennskap
Sangforeningen har en stor arv å forvalte. Mange er de brødre som har tjent både korsang og frimureri gjennom Sangforeningen. Øvelsene er limet. Her er hygge og humor, og her utvikles vennskap og broderskapet mellom brødrene.

I 2016 rundet MFS 100 år. Jubileet ble feiret med konsert i en fullsatt Moss kirke og fulgt av gallamiddag og Ordenspromosjon i "Den Syngende Kraakes Orden".

Ved inngangen til 2024 har Moss Frimurer Sangforening 26 aktive sangere. I tillegg er over halvparten av logens medlemmer støttemedlemmer. Siden 2011 har Jostein Grolid vært korets dyktige og inspirerende dirigent. Han er den syvende dirigenten i korets snart 110-årige liv. Jan Flesjø overtok roret i 2020 og er den 20. i rekken.

Øvelser
Sangforeningen øver hver mandag i logeåret fra kl. 19:00-20:45 i logens lokaler i Byfogd Sandbergs gate 10 i Moss. Liker du å synge og har lyst til å lære mer, er du hjertelig velkommen. Vi har en dyktig og inspirerende dirigent og et godt sosialt miljø. Det er ikke påkrevet å kunne noter, men vi forventer at du er glad i å synge.

Ønsker flere sangere
Ønsket for fremtiden er flere yngre medlemmer. Sang er helsebringende og avstressende og kilde til glede, kreativitet, identitet og egenutvikling. Logens mange ordførende mestre har opp gjennom årene gjentatte ganger gitt uttrykk for det store privilegium det er å ha en slik ressurs i sin loge. Koret gratulerer Loge Sirius med 75-årsjubileet.

Æresmedlemmer
Reidar Bjerkan, Thor Skott Hansen, Runar Thøgersen, Per-Erik Clausen, Lars Harald Jegleim og Gerhard Dahl.

Tidligere formenn
Karl Aug. Thorshaug 1916 - 1921
Wilhelm Friman Koren Christie 1921 - 1933
Gustav Haslund Meyer 1933 - 1945
Rolf Sterud 1945 - 1949
Gotfred Ernø 1949 - 1953
Frithjof Ombustvedt 1953 - 1957
Jens Th. Gustavsen 1957 - 1961
Johs. Oustorp 1961 - 1966
Carl Fr. Thoring 1966 - 1970
Reidar Ruud 1970 - 1976
Hogne Tjensvoll 1976 - 1978
Trond Lunde 1978 - 1983
Nils Brokstad 1983 - 1986
Per Svelland 1987 - 1996
Bjørn Barang 1996 - 2002
Reidar Bjerkan 2003 - 2010
Georg Brynildsen 2011 - 2016
Steinar Spange 2016 - 2018
Ivar Willanger Amundsen 2018 - 2020
Jan Flesjø 2020 -

Dirigenter
Karl Billington 1916 - 1922
Johs. Halseth 1922 - 1931
P H Franck 1931 - 1953
Odd Lund Christensen 1953 - 1987
Thor Skott Hansen 1987 - 2000
Lars Jegleim 2001 - 2011
Jostein Grolid 2011 -

Ordenskapittelet «Den Syngende Kraake»
Sangforeningens medlemmer kan etter fortjenestefullt medlemskap opptas i Ordenskapittelet «Den Syngende Kraake». Ordenen har egne opptagelsesritualer og tilhørende prydelser.

Moss, januar 2024

Sist redigert mandag, 15 januar 2024 20:37

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden