Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening
   
| | |

Moss Frimurer Sangforening ble stiftet i 1916. Gjennom mer enn 100 år har koret bidratt med sang, både i og utenfor logen. OM har gjentatte ganger gitt uttrykk for det store privilegium det er å kunne ha en slik ressurs i sin loge, og oppfordrer flere brødre til å delta i det berikende sosiale fellesskap som sangforeningen er.

Koret deltar jevnlig i logens arbeide, både med rituell sang og ved andre åpne arrangementer. I tillegg medvirker koret ved andre åpne arrangement som Kirkegang, Kyndelsmesse, Adventkonsert og Søndagskveld i Logen. Koret deltar årlig i en felleskonsert med samarbeidende kor rundt Oslofjorden.

Koret har ca. 25 aktive sangere og rundt 140 støttemedlemmer.
Dirigent og musikalsk leder: Jostein Grolid, tlf. 412 87 055
Korets formann: Jan Flesjø tlf. 907 33 773

Øvelse
Vi øver mandager i logeåret fra kl. 19:00-20:45 i logens lokaler i Byfogd Sandbergs gate 10 i Moss.

Ønsker flere sangere
Liker du å synge og har lyst til å lære mer, er du hjertelig velkommen til å komme innom en øvelse og se om det er noe for deg! Vi har en dyktig og inspirerende dirigent og et godt sosialt miljø. Det er ikke påkrevet å kunne noter, men det er selvsagt heller ingen ulempe.

Korets virksomhet
Koret deltar jevnlig med rituell sang i logens arbeid. I tillegg medvirker koret ved andre åpne arrangement som Kirkegang, Kyndelsmesse, Adventkonsert og Søndagskveld i Logen.

Felleskonsert
Koret deltar årlig i en felleskonsert med samarbeidende kor rundt Oslofjorden. Første søndag etter påske hvert år møtes frimurerkorene i Larvik, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Moss til en kirkekonsert i den respektive vertskapsby. Arrangement går på rundgang mellom korene.

Sangerstevner
Koret har deltatt på landssangerstevner i Oslo, Ålesund, Kristiansand, Bergen og Stavanger.

Æresmedlemmer
Reidar Bjerkan, Thor Skott Hansen, Runar Thøgersen, Per-Erik Clausen, Lars Harald Jegleim og Gerhard Dahl.

Tidligere formenn
Karl Aug. Thorshaug 1916 - 1921
Wilhelm Friman Koren Christie 1921 - 1933
Gustav Haslund Meyer 1933 - 1945
Rolf Sterud 1945 - 1949
Gotfred Ernø 1949 - 1953
Frithjof Ombustvedt 1953 - 1957
Jens Th. Gustavsen 1957 - 1961
Johs. Oustorp 1961 - 1966
Carl Fr. Thoring 1966 - 1970
Reidar Ruud 1970 - 1976
Hogne Tjensvoll 1976 - 1978
Trond Lunde 1978 - 1983
Nils Brokstad 1983 - 1986
Per Svelland 1987 - 1996
Bjørn Barang 1996 - 2002
Reidar Bjerkan 2003 - 2010
Georg Brynildsen 2011 - 2016
Steinar Spange 2016 - 2018
Ivar Willanger Amundsen 2018 - 2020
Jan Flesjø 2020 -

Dirigenter
Karl Billington 1916 - 1922
Johs. Halseth 1922 - 1931
P H Franck 1931 - 1953
Odd Lund Christensen 1953 - 1987
Thor Skott Hansen 1987 - 2000
Lars Jegleim 2001 - 2011
Jostein Grolid 2011 -


Ordenskapittelet «Den Syngende Kraake»
Sangforeningens medlemmer kan etter fortjenestefullt medlemskap opptas i Ordenskapittelet «Den Syngende Kraake». Ordenen har egne opptagelsesritualer og tilhørende prydelser.

Se også: https://frimurer.no/sang-musikk/moss-frimurer-sangforening

Sist redigert torsdag, 19 januar 2023 18:59

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden