Moss Frimurer Sangforening

| | |

Moss Frimurer Sangforening ble stiftet i 1916. Gjennom mer enn 100 år har koret bidratt med sang, både i og utenfor logen. OM har gjentatte ganger gitt uttrykk for det store privilegium det er å kunne stille med en slik ressurs i sin loge. Ikke minst oppfordrer han flere brødre til å delta i det berikende sosiale fellesskap som sangforeningen er.

Koret har i fag ca. 25 aktive sangere og rundt 150 støttemedlemmer.
Dirigent og musikalsk leder: Jostein Grolid, telefon 412 87 055
Korets formann: Jan Flesjø telefon 907 33 773

Korets virksomhet
Koret deltar jevnlig med rituell sang i det frimureriske arbeidet og ved større møter i logen. Likeledes opptrer koret ved logens adventskonsert, den årlige kirkedagen og Kyndelsmesse. Koret har et godt samarbeid med de øvrige loger og kor i Østviken.

Felleskonsert
Koret deltar i et samarbeid med andre frimurerkor på begge sider av Oslofjorden. Første søndag etter påske hvert år møtes korene i Larvik, Tønsberg, Drammen, Hønefoss, Sarpsborg og Moss. Det er vanlig at det da holdes en kirkekonsert i den respektive byen til vertskapskoret. Dette er et arrangement som går på rundgang mellom korene.

Øvelse
Vi øver hver mandag i logeåret fra kl. 19:00 - 20:45 i logens lokaler i Byfogd Sandbergs gate 10 i Moss.

Vi ønsker oss flere sangere

Vi er veldig interessert i å rekruttere flere brødre til koret. Hvis du liker å synge og har lyst til å lære mer, da er medlemskap i sangforeningen riktig for deg. Med vår inspirerende dirigent og det gode samholdet i koret, er det ikke påkrevet å kunne lese noter. Men det er selvsagt ingen ulempe om du kan det!

Vi har et godt, sosialt miljø. Brødre som har lyst til å prøve seg er hjertelig velkomne. Ta kontakt med dirigent eller formann - eller gjerne med en broder du kjenner i koret.

Koret har deltatt på følgende landssanger stevner: Oslo, Ålesund, Kristiansand, Bergen og Stavanger.

Æresmedlemmer
Reidar Bjerkan, Thor Skott Hansen, Runar Thøgersen, Per-Erik Clausen og Lars Jegleim.

Ordenskapittelet «Den Syngende Kraake»
Sangforeningens medlemmer kan opptas i denne ordenen etter fortjenestefullt medlemskap i sangforeningen. Ordenen har egne opptagelsesritualer og tilhørende prydelser.

Tidligere formenn
Karl Aug. Thorshaug 1916 – 1921
Wilhelm Friman Koren Christie 1921 – 1933
Gustav Haslund Meyer 1933 – 1945
Rolf Sterud 1945 – 1949
Gotfred Ernø 1949 – 1953
Frithjof Ombustvedt 1953 – 1957
Jens Th. Gustavsen 1957 – 1961
Johs. Oustorp 1961 – 1966
Carl Fr. Thoring 1966 – 1970
Reidar Ruud 1970 – 1976
Hogne Tjensvoll 1976 – 1978
Trond Lunde 1978 – 1983
Nils Brokstad 1983 – 1986
Per Svelland 1987 – 1996
Bjørn Barang 1996 – 2002
Reidar Bjerkan 2003 – 2010
Georg Brynildsen 2011 – 2016
Steinar Spange 2016 – 2018
Ivar Willanger Amundsen 2018 – 2020

Dirigenter
Disse har vært dirigenter for koret:
Karl Billington 1916 – 1922
Johs. Halseth 1922 – 1931
P H Franck 1931 – 1953
Odd Lund Christensen 1953 – 1987
Thor Skott Hansen 1987 – 2000
Lars Jegleim 2001 – 2011

 

Sist redigert mandag, 09 november 2020 13:00