Sekretariat for Ordenskantoratet, Storkantor og Landslogen

Med utgangspunkt i «Instruks for Storkantor og kantoratene» av november 2012, er det opprettet et sekretariat for all musikkaktivitet innen Den Norske Frimurerorden. Sekretariatet skal være et samlende, koordinerende og tjenesteytende organ. 

Ordningen omfatter også Sangerforbundet og instrumentalensembler tilknyttet DNFO, samt kantortjenesten i Landslogen og musikkarrangementer i Stamhuset. Utover dette har Provinciallogene ansvar for sine områder.

Storkantor Lars Tomtum er sekretariatets øverste leder. Overkantor Thor Skott Hansen har ansvar for den daglige drift ved sekratriatet.
Sekretariatet er plassert i Stamhusets nye kontoravdelingen i Tollbugata 35 og er i hovedsak betjent en til to dager i uken, fortrinnsvis tirsdag og etter avtale. Telefon er nr: 94006776 og epostadresse:

Direkte tlf - Storkantor Lars Tomtum tlf.: 906 02 285 og Overkantor Thor Skott Hansen tlf.: 915 47 941.

Øvrige kontaktpersoner i Ordenskantoratet:

Overkantor i Landslogen Thrøstur Eiriksson tlf 408 53 991
Overkantor i Trondhjems Provincialloge Øystein Løvli tlf 906 17 459
Overkantor i Bergens Provicialloge Stig Wernø Holter tlf 924 57 169
Overkantor i Tromsø Provincialloge Ivar Heide tlf 915 79 615

Sist redigert tirsdag, 10 januar 2017 23:07