TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Jeg gleder meg over høsten

Av Tore Evensen
Kronikker
Jeg gleder meg over høsten – enda en gang. Våre årstider gjør det lettere å se at livet er i forandring, at noe nytt er på gang. Forventingene står i kø - jeg gleder meg, selv om det også er litt vemodig. Det å være frimurer er å være underveis. I våre læremåter blir det å søke Sannhet og Lys ofte…
Les mer

Forskningslogen avduket portretter og tildelte sitt første honnørtegn

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Portrettene avdukes.|Ordførende Mester Kjell Juveth Johansen og vår kantor Thor Skott Hansen med honnørtegnet.|Musikerne som fremførte Royal Arch-musikk under møtet.|Einar Steen-Nøkleberg og Elisabeth Tandberg|Del M Jørund Gustavsen leder spørsmålsrunden rettet til dagens foredragsholder Leif Endre Grutle.
Lørdag 19. september 2015 avholdt Forskningslogen Niels Treschow sin 12. høytidsdag. Foredraget ble holdt av Forskningslogens egen Leif Endre Grutle, som fortalte om Royal Arch-kapitlet Dovre i Norge. Tross Oslo Marathon var det mange brødre som hadde funnet veien til Stamhuset denne…
Les mer

Musikal og Wienerkonsert i Stamhuset 4. oktober kl 16

Dina Førland - kantor
Loge Kolbein har gleden av å invitere til konsert i Stamhuset, Nedre Vollgt 19, søndag 4. oktober kl 1600. På programmet står noen av våre fremste artister klare for å servere et bredt utvalg av klassiske stykker fra komponister som Evert Taube, Verdi og Strauss. På scenen står Gro Bente…
Les mer

Grenseløst frimureri i nord

Av Kjell Jan Krey Dagsloth, webredaktør Bodølogene
Tromsø Provincialloge
Provincialmester Anders Fahlström flankert av både nåværende Per Trygve Kongsnes og tidligere Provincialmester Kåre-Bjørn Kongsnes i Tromsø, tidl. O.M. Reidar Nilssen i St. Johs.l. Midnatsol, O.M. Arne Hanssen i Bodø Stewardsloge, Dep.M. Arnfinn Larsen i Midnatsol og fellessekr. i Bodø frimurerloger Ole Martin Erikstad.
I Pinsen samlet frimurerbrødre fra Tromsø Provincialloge seg, fire fra Bodø og to fra Tromsø, i Umeå for å underbygge det gode frimureriske samhold mellom logene i Nord-Norge og Nord-Sverige. Anledningen var installasjonen av br. Anders Fahlström som ny Provincialmester i Övre Norrlands…
Les mer

Den Nasjonale Franske Storlogen er igjen anerkjent

Av Fredrik Hilding
Utenriks
Frimureriet i Frankrike har en nesten like lang tradisjon som den engelske. Der de engelske logene klarte å samle seg om en felles organisasjon og en felles grunnsetning har de franske frimureriet vært preget av mange storloger med stor variasjon i grunnlag og læremåter. DNFO har i hovedsak bare…
Les mer

Norske broderforeninger i Spania blir loger

Av Fredrik Hilding
Utenriks
Stormester Oscar de Alfonso Ortega (til høyre) takker for gode samtaler om norsk frimureris fremtid i Spania
I mer enn 20 år har det vært norsk frimureraktivitet i Spania. Norske brødre har møttes på Costa Blanca, Costa del Sol og på Gran Canaria. På Costa Blanca og Costa del Sol har det vært broderforeninger som har vært underlagt Leoparden mens det på Gran Canaria har vært en frimuregruppe rett under…
Les mer

FIDUCIA

Fiducia er ment å være et tilbud til våre eldre brødre og deres kjære. Et tilbud også til tidligere brødres enker som ønsker å holde kontakten med gamle venner.

Møtene har en uformell karakter og avholdes den siste fredag i hver måned mellom kl. 11.30 og ca kl.13.30.

Møtene starter som regel med et underholdningsinnslag, fulgt av et måltid bestående av smørbrød, kaffe og tebrød. Det er ingen kontingent eller økonomiske forpliktelser, men de fleste bidrar ved et avsluttende åresalg som er virksomhetens eneste inntektskilde.

Frivillige hjelpere står for serveringen. Nedenfor ser dere en oversikt over møtedagene i 2012.

Våren 2012                               Høsten 2012

Fredag 27. januar                      Fredag 28. september

Fredag 24. februar                     Fredag 26. oktober

Fredag 30. mars                        Fredag 30. november

Fredag 27. april                         Julemøte 14. desember

Sommertur mandag 4. juni

VELKOMMEN ! 

Kontaktinformasjon:

 

Sist redigert onsdag, 05 mars 2014 16:43

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens VIII grad i Stamhuset, tirsdag 6. oktober 2015, klokken 1830

Formøtet starter presis kl. 1600 Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet: St. Johannesloger St. Andreasloger Rosene Akershus Søilene Oscar Kolbein Kronen Murskjeen            

Valg på Deputert Mester i St. Andreaslogen Agder

Det vil bli arrangert ekstra valgloge i Agder tirsdag 20. oktober. Brødrene best stille opp for å delta i valget. 

Broderbrev til møte 1.oktober

Kjære Medbrødre! Torsdag 1. oktober kl 18:30 er vårt neste møte i ll-grad. Vi skal dvele litt ekstra med våre forpliktelser som medbrødre, ønske våre nye medbrødre hjertelig og broderlig velkommen i det som er deres første forfremmelse i vår Orden, samt rett og slett hygge oss noen aftens- og…

St.Johanneslogen Den faste Borg

St.Johanneslogen Den faste Borg Begynnelsen Inntil 1923 var egen frimurervirksomhet i Kongsvingeregionen en heller usynlig virksomhet. De som av distriktets menn var frimurere måtte reise til Oslo eller Hamar for å delta i frimurerisk arbeid, eller gradspasseringer for den saks skyld. Logene som brødrene i hovedsak var medlemmer av var Oslologen St. Olaus td…

Velkommen til Oscars møter i september og oktober!

Torsdag 3. september kl. 18.30 avholdes høstens første møte i IV/V grad. Denne aften får vi besøk fra St. Johanneslogen Haakon t.d.t. Lys. Torsdag 10. september kl. 18.30 avholdes recepsjonsmøte i IV/V grad. Torsdag 17. september kl. 18.30 avholdes møte i IV/V grad. Dette møtet er også valgmøte hvor vi…

Torsdagskaffen

Alle brødre er velkomne til kaffe med kake i salongen i Telegata 4 på Notodden kl 11 - 13 på torsdager i perioden fra og med torsdag 11.september til og med torsdag 11.desember

Frimureriet og kirken

Frimureriet og kirken Når dette skrives, har vi i begynnelsen av februar hatt Kyndelsmess. Det er en gammel tradisjon å markere denne tiden på året mellom vintersolverv og vårjevndøgn - en tid på året da lyset stadig blir sterkere og klarere. I kirkelig sammenheng, har denne markeringen blitt knyttet til det forhold at…

Møtekalender for 2015

Fiducia møteplan – 2015Fiducia møtene avholdes i St. Magnus, er på en fredag og starter kl. 12.00Julemøte første fredag i desember.30.01.15. nr. 246 Sangkoret i St. Magnus sin dag i Fiducia.Frimurerbroder Arvid Stokke med tema:Reisebrev fra Sangkorets USA tur i 2013. 27.03.15. nr. 247 Frimurerbroder og Sokneprest Finn-Ove Brandvold.Foredrag: Frimureri…

Fra Bergen Provins

Informasjonsmøte i Bergen 27. september

Søndag 27. september 2015 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen.Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt…

Besøk fra Voss - St Mikael til det gamle Gilde

Mandag 28. september får vi besøk av St Johanneslogen på Voss, St Mikael til det gamle Gilde.

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015

Høgtidsdag og 10-års jubileum for Haakon td gyldne Hjelm 28.04.2015 I jubileumsheftet for 10-års jubileet for Haakon td gyldne Hjelm står det:«Det er berre to varige gåver me kan gje borna våre. Det eine er røter, det andre er vengjer», Holding CarterTida flyg og jammen snur sola i disse dagar.…

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm Tirsdag 17. mars arrangerte Haakon t.d.g. Hjelm informasjonsmøte for interesserte mulige søkjarar med følgje, i logen sine lokaler på Almås. Responsen var god og omlag 10 interesserte møtte opp. Dei vart møtt av Ordførende Mester og Delegert og Deputert Mester…

Besøk til Voss utsettes

Besøket til St. Mikael til det gamle Gilde utsettes. Vi sette opp turen ved en senere anledning. Denne vil bli annonsert på hjemmesiden og i forbindelse med møteinfo til brødrene.  

Flott fremmøte på årets første informasjonsmøte

Årets første informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve ble avholdt søndag 1. februar, og de respektive loger er godt fornøyde med fremmøtet.

"Spesielle" møter i 2015

Her følger et utvalg spesielle møter, herunder temamøter for 2015. For totaloversikt over årets møter: se under "Kalender". 09.04.15, kl. 18.30: Oscar tds Bjerge besøker Carl tdn Løve 29.07.15, kl. 18.30 Olsokloge 24.08.15, kl. 18.30: Kollegiemøte Lille spisesal 27.09.15, kl.…

Takk til grytevakter!

Takk til grytevaktene! Frelsesarméen i Bergen ber om at det overbringes en STOR TAKK til alle som hjalp til som grytevater før jul i desember!

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl I julemøtet 2. desember i Haakon tdg Hjelm vart brødrene si merksemd retta mot br Trygve Nagel Dahl, då han mottok logen sitt Honnørteikn av OM Karl Sandvik. Det var stort oppmøte i salen og blant anna fleire brødre frå…

Logebesøk på Hawaii!

Oscarbroder Per Hannevold var nylig på Hawaii med sine spillende kolleger i Bergen Blåsekvintett. Mellom konserter og undervisning ved University of Hawaii fikk han også tid til å besøke lokale brødre.Honolulu har et vitalt frimurermiljø og Honolulu Lodge er en…

Fra Trondhjem Provins

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Håkon Pharo ble i et ordinært VII gradsmøte i Trondheim 18. mars innstallert som ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Han overtar etter Ingar Samset som har sittet i embetet i de siste 8 år. Broder Ingar har planer om å flytte fra Trondheim til Oslo og for fremtiden vil…

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje. Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe…

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge Trondhjems Provincialloge feiret sitt 100-årsjubileum gjennom hele helgen 28. januar til 1. februar. Forut selve jubileumsfeiringen var det Ordførende Mestermøte med alle Ordf, Mestre og Ordf. Brødre i provinsen etterfulgt av et møte i VII grad på fredag hvor også vår OSM Tore Evensen deltok. Mens brødrene deltok på logemøtet…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at…

Fra Tromsø Provins

Stormesterens Fortjenstmedalje til Jarle Saksenvik

Stormesterens Fortjenstmedalje  til Jarle Saksenvik Vår gratulasjon til Jarle Hans Saksenvik som i St.Johs.logen Saltens høytidsmøte den 24. sept. ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne høye utmerkelse ble overrakt av SMP br. Ragnar Tollefsen, som representerte Stormester under logens høytidsfeiring. Br. Jarle ble opptatt som frimurer i 1983, og fikk sin X. gr. i 2005. Han…

Endringer i høstens møteplan i Bodø

Møte i X-grad med recepsjon 22.10.15 er flyttet til 3.12.15 Møte i VII-grad 29.10.15 er merket med b: Installasjon av ny OM. Installasjonen er flyttet til 12.11.15. Møtet 29.10.15 går som normalt VII-gradsmøte med recepsjon. Fellessekretariatet Bodø Frimurerloger

Første møte i Bodø Frimurer Forskningsgruppe

Torsdag 1. oktober 2015 kl. 18.30 avholdes første ordinære møte i Bodø Frimurer Forskningsgruppe. Kveldens tema er «Betydningen av sang og musikk i II-grad». Foredraget holdes av prof. Br. Trond H.F. Kverno, og tar spesielt for seg sang- og musikktradisjonen innenfor frimureriet. Møtet holdes i II.grad. Alle brødre med II…

Høstmøte i Bodø Fiducia

Brødre med ledsagere inviteres til Fiducia-møte onsdag 7. oktober kl. 18.00. Denne gangen prøver vi oss med en sammenkomst på onsdagskvelden. Vi i komiteen håper at det kan passe for de som har lyst på et Fiducia-møte av den gode gamle sorten. Det blir nå som alltid invitert til en…

Kunngjøring fra Kontakt

Neste utgave av Bodølogenes blad, Kontakt, kommer ut ca. 1. desember. Bladet skal være et bindeledd mellom logebrødrene og skal inneholde nyhetsstoff, samt artikler med frimurerrelatert innhold. Frist for innlevering av materiale til neste nummer er 1. november. Spesielt oppfordres yngre brødre til å bidra til innholdet i Kontakt. Bodø,…

Rolf Schjem blir ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge

Rolf Schjem blir ny Ordførende Mester  i Bodø Stewardsloge i gratulerer broder Rolf Helge Schjem, som av Ordenens Stormester er blitt utnevnt til ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge av 1. Orden. Han avløser broder Arne Harald Hanssen, som har uttjent sin tid idet han har virket i embedet fra november 2008. Broder Schjem vil bli installert av Ordenens…

Bodø er vertskap for det neste Landssangerstevne

Bodø er vertskap for det  neste Landssangerstevne Bodø Frimurer sangforening og Bodø frimurerloger blir vertskap for det neste store Landssangerstevne for frimurerkor. Dette ærefulle oppdrag ble gjort kjent for de godt og vel 700 sangerbrødre og ledsagere som var til stede under festbanketten som avrundet landskorstevnet i Stavanger konserthus lørdag 6. juni, hvor Stavangerlogenes kor, Sangforeningen St.…

OM-Møte i Tromsø Provincialloge

OM-Møte i Tromsø Provincialloge Onsdag 6.mai og den påfølgende torsdag var Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins samlet til OM-møte i Tromsø. Blant temaene som sto på dagsordenen var bl.a. Ordenens Lederhåndbok og HMS-håndboka. OM-møtet ble avsluttet på torsdag med deltagelse i Provinciallogens Høytidsmøte. Ordenens Stormester deltok i høytidsmøtet hvor han tildelte…