Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening I 2008 er det om lag 35 aktive sangere og rundt 260 medlemmer i sangforeningen totalt.

Dirigent og musikalsk leder er:

  • Jostein Grolid, Mobil:41287055 og E-post: 

Sangkorets formann er:

  • Georg Brynildsen, Tlf.69362611/93252020 og E-post:

Æresmedlemmer:

Erik Thoring, Hogne Tjensvoll, Thor Skott Hansen og Reidar Bjerkan

Korets solister: Ordenens sanger Svein Carlsen og Leif Tomter

Koret har deltatt på landssangerstevner i Oslo, Ålesund, Kristiansand og Bergen.

Om korets virksomhet

Moss Frimurer Sangforening er et meget viktig ledd i det frimureriske arbeidet. Vi synger ved de store anledninger og deltar på våre II gradsmøter. Vi synger også i andre Loger når det passer. Adventskonserten og Kyndelsmesse er viktige ledd i vårt program.

Loge Sirius er derfor også meget fornøyd med MFS. Dette bekreftes av såvel tidligere som nåværende Ordførende Mestere. De ser det som et privilegium å ha en slik ryggrad i Logen som representeres ved Moss Frimurer Sangforenings kor.

Moss Frimurer Sangforening har i mange år hatt et meget bra samarbeide på tvers av Oslofjorden. St. Johanneslogenes sangkor i Tønsberg, Larvik, Drammen og Moss møtes første søndag efter Påske til kirkekonsert. Dette går på omgang mellom de fire byer.

Sangkoret har øvelse hver mandag i logeåret kl. 1900 i Byfogd Sandbergsgt. 10 i Moss.

Nye frimurersangere er hjertelig og broderlig velkommen i sangkoret.