Den Norske Frimurerorden arrangerte 6-9. juni Stormestermøte for de nordiske land. Totalt deltok et trettitalls personer. Formålet møtet var å høste erfaringer på tvers av landene som arbeider etter Det Svenske system. Arrangementet ble ledet av Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen og Ordenens Overarkitekt Kjell Kristoffersen. 

Tirsdag 14.mai var rundt 220 festkledte og feststemte gjester samlet i selskapsteltene som var reist på plassen mellom de ærverdige bygningene som utgjør Frimurerhjemmene på Bygdøy.

Blant de mange fremmøtte var OSM, tidligere OSM og to tidligere styreledere. Nåværende styreleder John Langrind startet med å berette om noen av de historiske høydepunktene som ligger til grunn for Frimurerhjemmene samt hvordan situasjonen er i dag. De fremmøtte fikk blant annet høre om hvordan Norges eldste kor (172 år!); Frimurernes Sangforening, i 1876 startet “Foreningen til fattige Børns bekledning”. Få år senere ble det etablert et barnehjem. I 1912 ble det, med stor og lang innsats fra flere frimurere, kjøpt 30 mål på Bygdøy, for å bygge et alderdomshjem for trengende frimurere og deres enker. 

Den Norske Frimurerordens Stormester og Høyeste Styrer, Ivar A. Skar, utnevnte på Ordenens Store Høytid seks brødre til innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje. Medaljen, som tildeles for særdeles fortjenstfullt arbeide til gavn for Ordenen og dens virksomhet, ble tildelt: Kaare Stephensen, Øistein Kjus, Leif Smith-Solbakken, Gunnar Dahl, Rolf Steen og Karl Greif.

Ordenens Stormester, Ivar A. Skar, utnevnte på Ordenens Store Høytid den 20. mars 2012, Tidligere Stormesterens Prokurator, Halfdan Wiberg, til Æresmedlem av Den Norske Frimurerorden.

Den 18. mars 2012 valgte Den Svenske Frimurerorden Anders Strømberg til ny Stormester. Han har til nå innehatt embedet som Stormesterens Stattholder. Tiltredelse og installasjon vil foregå fredag den 11. mai 2012.

Anders Strømberg etterfølger Anders Fahlman, som har hatt embedet siden 2001.

Du kan lese et intervju med den nye svenske Stormesteren her: http://www.frimurarorden.se/hem/aktuellt-i-sfmo/intervju-med-den-blivande-stormastaren/

 

Den terrorsiktede Anders Behring Breivik var ingen aktiv frimurer, heller tvert i mot, viser undersøkelser som Den Norske Frimurerorden har foretatt.

32-åringen ble ekskludert med øyeblikkelig virkning da det ble kjent hva han hadde gjort.

- Jeg er rystet over den grusomme ugjerningen som har blitt begått i regjeringskvartalet og på Utøya, uttaler Den Norske Frimurerordens Stormester, Ivar A. Skar.

Vi tenker med sorg og medfølelse på de som er blitt rammet og på deres pårørende.

Det har kommet fram i media at den siktede har vært medlem av Den Norske Frimurerorden. Han er nå ekskludert med umiddelbar virkning.

Eksklusjonen er et uttrykk for at de handlinger han er siktet for å ha utført og de verdier som synes å ha motivert dem er fullstendig uforenlig med hva vi står for som orden.

Vi bygger vår virksomhet på de kristne og humanistiske verdier og ønsker at våre medlemmer skal bidra til å fremme nestekjærlighet, fred og godhet blant mennesker.

Politiet vil selvsagt få all den hjelp og informasjon vi kan bidra med.

2011_Fellesgaven1
Ordenens Stormester, Ivar A. Skar, overrekker gaven til konstituert generalsekretær i Blå Kors, Sigrun Ryan Degnes. Til venstre Kari Sælebakke fra Blå Kors og til høyre Ordenens Administrator, Per-Otto Gullaksen. Foto: Arne Lie, Frimurerbladet.

Ordenens Administrator, Per-Otto Gullaksen, holdt ved tildelingen av Den Norske Frimurerordens Fellesgave til Viken Senter for psykiatri og sjelesorg en tale hvor han begrunnet tildelingen

Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu fikk tirsdag 9. februar overrakt en million kroner fra Den Norske Frimurerordens Fellesgave for 2009.  Midlene skal anvendes til utvikling av sjelesorgenheten ved senteret.