Tirsdag 14.mai var rundt 220 festkledte og feststemte gjester samlet i selskapsteltene som var reist på plassen mellom de ærverdige bygningene som utgjør Frimurerhjemmene på Bygdøy.

Blant de mange fremmøtte var OSM, tidligere OSM og to tidligere styreledere. Nåværende styreleder John Langrind startet med å berette om noen av de historiske høydepunktene som ligger til grunn for Frimurerhjemmene samt hvordan situasjonen er i dag. De fremmøtte fikk blant annet høre om hvordan Norges eldste kor (172 år!); Frimurernes Sangforening, i 1876 startet “Foreningen til fattige Børns bekledning”. Få år senere ble det etablert et barnehjem. I 1912 ble det, med stor og lang innsats fra flere frimurere, kjøpt 30 mål på Bygdøy, for å bygge et alderdomshjem for trengende frimurere og deres enker.