Januar:

Mandag 2. januar kl. 18.30 avholdes recepsjonsloge med stadfestelse av embedsmenn, med påfølgende tale i IV/V grad.

Mandag 9. januar kl. 18:30 avholdes recepsjonsloge i IV/V grad.

Onsdag 11. januar avholdes recepsjonsloge i VI grad. Husk at formøtet starter senest kl. 17:45.

Mandag 16. januar kl. 18:30 avholdes recepsjonsloge i IV/V grad.

Mandag 23. januar kl. 18:30 avholdes instruksjonsloge i IV/V grad med tema spørsmålsboken.

Tirsdag 24. januar besøker vi Kronen og vårt embetsverk fungerer på møtet.

Mandag 30. januar avholdes recepsjonsloge i VI grad. Husk at formøtet starter senest kl. 17:45.

Februar:

Lørdag 4. februar avholdes recepsjonsloge i IV/V grad med etterfølgende Burns supper. Møtetid kl. 14.00.

Mandag 6. januar kl. 18:30 avholdes recepsjonsloge i IV/V grad.

Onsdag 8. februar avholdes recepsjonsloge i VI grad. Husk at formøtet starter senest kl. 17:45.

Mandag 13. februar kl. 18:30 avholdes recepsjonsloge i IV/V grad.

Mandag 20. februar kl. 18:30 avholdes recepsjonsloge i IV/V grad. Med årsloge – regnskap.

Mandag 27. februar avholdes recepsjonsloge i VI grad. Husk at formøtet starter senest kl. 17:45.

Brødrene ønskes velkommen til alle møter i St. Andreaslogen Akershus.