Murskjeen avholder et informasjonsmøte mandag den 13. mars, kl. 18:00 – 19:30 i Tollbugt. 35 for nye potensielle søkere. Dersom du vet om noen du tror kunne ha glede og nytte av å delta på et slikt informasjonsmøte om frimureriet, ber vi deg ta kontakt med Murskjeens sekretariat og melde deg på.

Den/ de du tar med deg må gjerne også ha sin ledsager med seg. Murskjeens sekretariat: Tlf: 940 06 791.

Førstkommende torsdag er det igjen møte i I grad. Dette møtet vil bli ledet av tilforordnet Ordførende Mester Kjetil Bakke. Bakgrunn for dette er at vi på vårt siste møte i ”vårsemesteret”, torsdag 27. april, skal avholde valg på ny Delegert Mester i Murskjeen. Følgende kandidater (i alfabetisk rekkefølge) er forespurt, og har sagt seg villig til å stille til valg: Kjetil Bakke, Truls Berger og Vidar Brundtland Steder. Jeg håper dere stiller mannsterke opp og bidrar til å sette en verdig og broderlig ramme rundt vårt møte - både for å danne dere et bilde av kandidaten og for et givende møte. Vel møtt!
Med broderlig hilsen,
Emil Øveraasen, Ordførende Mester
MEDDELELSER:
Valg på Delegert Mester og informasjonsmøte for potensielle søkere