Førstkommende torsdag er det Truls Berger sin tur til å fungere som tilforordnet Ordførende Mester. Vi skal som kjent avholde valg på ny Delegert Mester den 27. april - og denne torsdagen er det en mulighet til å danne seg et bilde av kandidaten. Jeg håper at vi sammen kan skape en god opplevelse denne kvelden, både under den rituelle delen av møtet og gjennom samværet etterpå!
Vær hjertelig og broderlig velkommen!
Med broderlig hilsen,
Emil Øveraasen, Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Kandidatene som stiller til valg på ny Delegert Mester har fått anledning til å prøve seg som tilforordnet Ordførende Mester på følgende torsdager i I grad; Kjetil Bakke den 23. februar. Vidar Brundtland Steder den 16. mars. Truls Berger den 30. mars.

Kjære Murskjebrødre!

Torsdag er det igjen mulighet til en hyggelig kveld i logen. Naturen våkner så smått til liv - hva passer da bedre enn å ønske nye brødre velkommen i II grad. Sett av kvelden slik at vi kan ønske brødrene velkommen på en fin måte!

Med broderlig hilsen,
William Schmidt, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Årets tur til Sandefjord mandag 3. april
Valg på ny Delegert Mester