Murskjeen avholder et informasjonsmøte mandag den 13. mars, kl. 18:00 – 19:30 i Tollbugt. 35 for nye potensielle søkere. Dersom du vet om noen du tror kunne ha glede og nytte av å delta på et slikt informasjonsmøte om frimureriet, ber vi deg ta kontakt med Murskjeens sekretariat og melde deg på.

Den/ de du tar med deg må gjerne også ha sin ledsager med seg. Murskjeens sekretariat: Tlf: 940 06 791.

Førstkommende torsdag er det igjen møte i I grad. Dette møtet vil bli ledet av tilforordnet Ordførende Mester Kjetil Bakke. Bakgrunn for dette er at vi på vårt siste møte i ”vårsemesteret”, torsdag 27. april, skal avholde valg på ny Delegert Mester i Murskjeen. Følgende kandidater (i alfabetisk rekkefølge) er forespurt, og har sagt seg villig til å stille til valg: Kjetil Bakke, Truls Berger og Vidar Brundtland Steder. Jeg håper dere stiller mannsterke opp og bidrar til å sette en verdig og broderlig ramme rundt vårt møte - både for å danne dere et bilde av kandidaten og for et givende møte. Vel møtt!
Med broderlig hilsen,
Emil Øveraasen, Ordførende Mester
MEDDELELSER:
Valg på Delegert Mester og informasjonsmøte for potensielle søkere

Dette er en reise både for dem som ønsker et intenst førstemøte med Roma, og for dem som vil nyte gjensynets gleder i en meningsfull sammenheng. Vi bryr oss ikke så meget om hvem som tegnet, hvem som bygget, hvem som malte, vi fortaper oss ikke i «severdigheter», for det er først og fremst selve byen som er verd å se. Reiseleder er Kjell Arild Pollestad. 

Torsdag 30. mars 2017 kl. 18:30 holder St. Johanneslogen Sirius åpent informasjonsmøte i logens lokaler i Byfogd Sandbergsgate 10.

Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke inntreden i vår Orden. Vi vil informere litt om det å være frimurer, om hvem som kan bli medlem og hvorfor vi går i logen. I tillegg blir det omvisning i lokalene og en enkel servering. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål underveis.

Kjære Søilene-broder,
her finner du siste utgave av Mellom Brødre digitalt. Klikk på lenken under artikkelen for å lese en bladbar versjon, eller på PDF-lenken nederst for å laste ned bladet.
Alle brødre over 80 år kan be om å få tilsendt en papirversjon av Mellom Brødre gratis. Ta kontakt med sekretariatet.

Bodø Frimurerloger inviterte til Nyttårsball, 28. januar 2017. Et nytt tilbygg til den gamle logebygningen, med ny spisesal og økt kapasitet i salongene, bidro til et arrangement med stil, eleganse og høytidelighet.Olav Andreassen, formann i arrangementskomiteen, kunne ønske velkommen 130 ballgjester fra Tønsberg i sør til Sortland i nord.

Bodølogenes egen blåsergruppe ledsaget gjestene inn til en elegant dekket spisesal hvor forretten besto av gravlaks med toast. Som hovedrett ble det servert lammestek med fløtepoteter og rødvinssaus, og til dessert sitronfromasj med Culie.

Frimurernes landssangerstevne arrangeres i Bodø 29.-31. mai 2020

Vi i Bodø Frimurer Sangforening er godt i gang med forberedelsene til sangerstevnet og vi arbeider ut fra følgende program:

Fredag 29/5:

  • Åpning av Sangerstevnet med kirkekonsert i Bodø Domkirke.
  • Bli kjent-treff Radisson Blu

 Lørdag 30/5:

  • Konserthuset vil være disponibelt for øvelser for korene på formiddagen.
  • Lunch i Frimurerlogen.
  • Konsert i Stormen Konserthus.
  • Bankett Radisson Blu.

Der vil også bli mulighet for ledsagere og sangere å være med på div. utflukter i løpet av helgen.

Radisson Blu som vil være sentralt i forbindelse med Sangerstevnet ligger rett over gaten for Stormen konserthus, i tillegg ligger de andre hotellene og Frimurerlogen i gå avstand fra Radisson Blu.

Vi arbeider også med å få avklart hvilke Fellesnummere som skal brukes, slik at korene får god tid til å øve dem inn. 

Påmeldingskjema til Sangerstevnet, Bli kjent-treff, Lunch, Bankett og Utflukter vil komme i god tid, det samme vil bookingliste og priser for hotellene.

Vi vil informere korene etter hvert som ting er banket og klart

Vi satser på at alle sangere og ledsagere skal få en uforglemmelig opplevelse med sitt opphold i Bodø 29. – 31. mai 2020.

Email:

Tlf.: 99 50 97 90

 

Omorganiseringen av sangerforbundet er i gang.

Ved Frimurernes Sangerforbunds representantmøtet i Stavanger lørdag 6. juni 2015, vedtok delegatene en endring av forbundets organisasjons-struktur.

Forskningslogen Niels Treschow setter opp en historisk loge som ritualskuespill etter Polarstjernelogenes mestergradsrituale fra 1916.

Ritualet for mestergraden til de tidligere Polarstjernelogen var gjenstand for betydelige endringer ved sammenslåingen med Den Norske Frimurerorden i 1947. Forskningslogen vil gjennomføre et skuespill hvor ritualet fra 1916 blir fremvist i sin helhet. Dette fremstår i norsk språkdrakt som ble vedtatt Jahresversamlung i Storlogen Zur Sonne i Karlsruhe i 1873.

Embetsverket denne kvelden vil bestå av brødre fra de tre Polarstjernelogene Haakon, Kolbein og Olaf Kyrre som sammen vil gi brødrene et innblikk i den frimureriske avslutning av Polarstjerneritualet. Dette var siste grad og avslutningen av frimurervandringen for de gamle mestermurerne. Ritualet inneholder derfor også andre elementer en det vi i dag finner i denne graden.

Etter ritualskuespillet blir det taffel, hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Mester af Stolen er Forskningslogens Delegerte Mester, Jørund O. Gustavsen.

Møtet er åpent for alle brødre fra og med III grad, også for de som ennå ikke er medlem av Forskningslogen Niels Treschow.

Antrekk er mørk dress og taffelprydelser

Påmelding via Min Side

Forskningslogen Niels Treschow ønsker alle hjertelig og broderlig velkommen!

Norges speiderforbund (NSF) arrangerer landsleir for medlemmer og speidervenner, fra 1.–8. juli 2017 i Bodø. Mange frimurere er, eller har vært, speidere. St. Johanneslogen Salten har i år lagt sitt tradisjonelle midtsommermøte i forbindelse med landsleiren. Mandag 3. juli vil det derfor bli arrangert en Speiderloge i Bodø frimurerloge. Sist det ble holdt en Speiderloge, var i Stavanger i 2013, i forbindelse med landsleiren der.

En arbeidsutvalg er godt i gang med forberedelsene, der det også er ideer om andre arrangement i tillegg til logemøtet. Bildet viser utvalget etter møtet 16. januar 2017. Fra venstre: Johnny Steinbakk, Jørn Gunnar Gundersen, utvalgets leder Jarle Saksenvik, Hans Kristian Johansen og Bjørn-Inge Ingvaldsen.