TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlosjen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

90 år og ny Frimurer lærlingebroder

Kjell Krey Dagsloth
Nr. 27 St. Johs.logen Arcturus
0 år og 3 dager gamle Harry Hjelle opptatt som Frimurer lærlingebroder under Arcturus’ julemøte i Narvik 16. desember.||

Det er ingen hverdagskost i Den Norske frimurerorden å oppleve at en 90-åring starter på et helt nytt livsavsnitt og blir opptatt som frimurer lærlingebroder. Den 13. desember 2016 passerte Harry Hjelle dette betydelige antall år, og den 16. desember, 90 år og 3 dager gammel, ble han opptatt som medlem i St. Johanneslogen Arcturus i Narvik ved julemøtet. Som faddere stilte recipiendens sønn Odd Harry og Tidligere Provincialmester i Tromsø Provincialloge Kåre-Bjørn Kongsnes. Blant de som var til stede var også Provincialmester Per Trygve…

Les mer

Jul gir rom for tro, for håp og for kjærlighet.

Tore Evensen
Kronikker
||

Jula gir også tid for gode tanker og noen drømmer - romjulsdrømer. Jeg kommer stadig tilbake til Alf Prøysens herlige sang ”En skulle vøri fire år i romjul’n..”

Ja, vi skulle vært fire år i romjul’n og, kjent ei jente som var nesten fem. Kjent oss trygge, gode og glade, og stolt på at alle bikkjer var inne, når vi skulle gå julebukk. Og om vi ikke kjente oss trygge hele tida, var det alltid et bessmorfang å krype opp i. Der var saligheta. Og der var vi venta.

Det er nok mange av oss som kjenner oss igjen i Prøysens fargerike beskrivelse. Vi søker trygghet, varme, et fang å krype opp i,…

Les mer

Forskningslogens møte i Fredrikstad 14. januar 2017

||

Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows møte Lørdag 14. januar 2017 kl. 14.00 i frimurerlogen i Fredrikstad.

Kristoffer Sandven, Ordenens Overarkitekt, og Delegert Mester i Forskningslogen Niels Treschow, vil holde foredrag med tittelen:

«Den gamle ed»

Les mer

Åpent informasjonsmøte i Sarpsborg, mandag 30. januar kl.19:00

||

Har du noen gang tenkt at frimureriet kunne vært noe for deg? Bor du i Sarpsborg og omegn og ønsker å lære mer om byens frimurerloge, St. Nikolas Til Det Gyldne Anker? Mandag 30. januar kl.19:00 avholder vi åpent informasjonsmøte i logens lokaler i Albert Moeskausvei 27.

Les mer
Fra v. Ellen Kathrine Larsen, OSM Tore Evensen og leder Kristin Waldum-Grevbo||

Frimurerne gir milliongave til Helsesøstrene

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media. Vi har blant annet kunne lese at…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler…

Les mer
||

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Nå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre…

Les mer

Kjell Jan Krey Dagsloth installert som ny Ordførende Broder

Torsdag 3. november foresto Provincialmester Per Trygve Kongsnes installasjon av Kjell…

Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler…

Les mer
||||

Andersons "Constitutions" utgitt i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i…

Les mer
søndag, 02 november 2008 15:35

Takk for din bestilling

Av  Kristoffer Sandven
Rangér denne artikkelen
(0 Stemmer)

Takk for din henvendelsen - du vil få bekreftelse tilsendt per e-post og passord tilsendt på SMS.

Vennlig hilsen

IT-avdelingen
Den Norske Frimurerorden

Lest 969 ganger
Kristoffer Sandven

Kristoffer Sandven

Sist redigert mandag, 02 februar 2009 08:53

Fra Landslogens område

Murskjeens broderbrev til møte i I grad, 19. januar

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje
||

Møtet 20. februar avlyses

Nr. 24 St. Johs.logen Haakon til de tre Lys
||

Murskjeens broderbrev til møte i III grad, 12. januar

Nr. 33 St. Johs.logen St. Olaus til den gyldne Murskje

Fra Bergen Provins

||

Informasjonsmøte i Bergen søndag 5. februar 2017

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Valg av ny Ordførende Mester

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Temamøter våren 2017

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Studiegruppe Kapitelgradene

Bergens Provincialloge
||

Kloke ord – utdrag fra våre lover

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Skyss til logen?

Nr. 2 St. Johs.logen Oscar til de syv Bjerge

Fra Trondhjem Provins