I Pinsen samlet frimurerbrødre fra Tromsø Provincialloge seg, fire fra Bodø og to fra Tromsø, i Umeå for å underbygge det gode frimureriske samhold mellom logene i Nord-Norge og Nord-Sverige. Anledningen var installasjonen av br. Anders Fahlström som ny Provincialmester i Övre Norrlands Provincialloge.

Onsdag 6.mai og den påfølgende torsdag var Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins samlet til OM-møte i Tromsø.

Blant temaene som sto på dagsordenen var bl.a. Ordenens Lederhåndbok og HMS-håndboka.

OM-møtet ble avsluttet på torsdag med deltagelse i Provinciallogens Høytidsmøte.

Ordenens Stormester deltok i høytidsmøtet hvor han tildelte br. Arvid Øvergård Stormesterens Fortjenstmedalje.

I Høytidsmøtet for Tromsø Provincialloge torsdag 7.mai, ble tidligere OCM, Arvid Øvergård, tildelt Stormesterens Fortjestmedalje.

Både Stormesteren Tore Evensen og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes takket br Arvid for hans store innsats på det rituelle området.

Særlig ble hans deltagelse i utarbeidelse av CM-instruksen for Kapitelet fremhevet, samt hans generelle innsats for CM-instruksene.

Dette var en meget populær tildeling og br. Arvid høstet stor applaus ved taffelet og mange gode og rosende ord fra brødrene.

Br Arvid er den fjerde broder i Tromsø Province som har fått tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje.

 

EN stolt frimurerfar, Arne Hermund Arntsen i St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad, flankert av sine to sønner Børre (til høyre) og Svein-Arne (til venstre).
Svein-Arne fikk sin VII grad i Tromsø Provincialloges Høytidsmøte 7.mai i år. Børre fikk sin grad også i Tromsø, men et par år tidligere.
Med på bildet er også PM Per-Trygve Kongsnes.

Den 13 november fikk Tromsø Provincialloge besøk av Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen og Storprovisor Arve Aanes Johansen. Vi hadde meget nyttige administrative møter vedr Tromsø Provincialoges drift og økonomiske stilling samt den fremtidige utvikling i logene i Provincen.

Etter at de administrative møter var over deltok våre gjester i X-grads møte hvor SMS ledet møtet på en meget fin og effektiv måte.

Det var 7 brr som ble forfremmet til X grad. Imøtet ga også Overkantor Tor Skott Hansen oss en fin musikkopplevelse. Fint taffel og trivelig samvær i salongen, i det hele et minnerikt møte.

Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins var samlet i Harstad 1-3.oktober sammen med provinsens ledelse.
Det hele startet på onsdags kveld med omvisning og konsert, orgel og trompet, i den "gamle og meget erværdige" Trondenes kirke som er fra ca. år 1250. Deretter ble middag servert på Røkenes gård.

Temaer som ble tatt opp i OM-møtet var bl.a. : kontingenter, frimureriske utvikling for brødrene, PM's time, orientering og status fra den enkelte losje og litt om referanse kontroll v/ Overregistrator S. Thronsen. De tre logeavsnitt samlet seg også hver for seg og diskuterte utfordringer og erfaringer, noe som etterpå ble presentert i plenum.