Hvem er frimurere?

Vel 17.000 menn er med i Den Norske Frimurerorden som medlemmer i en av landets 63 St. Johannesloger (pr 2016). Dette er loger som arbeider i de tre første grader, benevnt henholdsvis lærling, svenn/medbroder og mester.

Derfra går man over i St. Andreaslogen, som det er 19 av i landet (2016). Her arbeides det i de neste tre grader. I Den Norske Store Landsloge i Oslo, i Provinciallogene i Trondheim, Bergen og Tromsø, samt i Stewardsloger rundt om i landet, arbeider man i Ordenens øverste grader.

Betingelsene for å bli medlem er at man:

  • Har fylt 24 år
  • Gir sin tilslutning til den kristne tro (herunder ingen spesiel dogme eller retning)
  • Er en mann med godt omdømme og en ordnet økonomi
  • Er anbefalt av minst to frimurere

Alle samfunnslag er representert blant medlemmene, uansett posisjon og andre indre eller ytre ulikheter.

Det enkelte medlems arbeid i frimureriet skal ikke være en hemmelighet for en frimurers livsledsager. Det er viktig at også livsledsageren, før mannens opptagelse, får en innføring i hva frimureriet står for. Den erfarne frimurer vil derfor kunne dele noen av sine opplevelser fra det frimureriske arbeidet med sine nærmeste. Det kan naturlig nok være vanskelig å finne ord for dette, for frimureri består først og fremst av indre opplevelser for den som deltar. Dessuten er det mer gjennom gjerning enn i ord at resultatene skal vise seg. Det er viktig å understreke at en frimurer ikke er bedre enn andre mennesker, men kanskje litt bedre enn om han ikke var frimurer. Medlemskapet bør gi ham forutsetninger for å utvise større grad av nestekjærlighet og toleranse.

En eller flere ganger i året her de fleste loger tilstelninger for brødrene med sine ledsagere, tidvis også for øvrig familie og venner. Frimureriet er et familieanliggende i den forstand at resultatet av det frimureriske arbeide etterhvert bør bli merkbart positivt for dem som står frimureren nærmest. Det er opp til den enkelte broder hvor ofte han vil gå i logen på møter. Det føres ingen kontroll med hans fremmøte. En flittig møtedeltagelse er riktignok en naturlig forutsetning for et større utbytte av medlemskapet.

Sist redigert lørdag, 24 september 2016 11:13