Møtekalender for St. Johanneslogen St. Magnus 2022

St. Johanneslogen St. Magnus Nr. 112

Møtekalender for 2022

Møtested: Kasernegt. 46, Gamle Fredrikstad 2022 I grad II grad III grad
Februar CK - 28 D 14 C
Mars 21 D C
April 25 øAC
September B - 12 CF - 26 C 19 D
Oktober 31 N 10 C
November 21 C 14  C
Desember CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 28.02.22, kl. 18:30: Besøk fra Fredrikshald og utdeling av veteranmerker.
 • 25.04.22, kl. 18:00: Høytidsdag
 • 24.06.22, kl. 17:00: Markusmøte i Hvaler Kirke
 • 26.09.22, kl. 18:30: Besøk fra Nikolas
 • 09.10.22, kl. 11:00: Kirkegang i Østre Fredrikstad kl. 11. Kirkekaffe i logens lokaler etterpå.
 • 12.10.22, kl. 18:30: Vi besøker Fredrikshald
 • 24.10.22, kl. 18:30: Informasjonsmøte
 • 31.10.22, kl. 18:30: Minneloge
 • 14.11.22, kl. 18:30:
 • 05.12.22, kl. 18:00: Julemøte
 • 28.12.22, kl. 17:00: Juletrefest for barn kl 1700

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kasernegaten 46, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD Telefon: 91 72 11 81 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91817466
Ordførende Mester 99160258
Sekretær 95028917

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden