Møtekalender for St. Johanneslogen St. Magnus 2024

St. Johanneslogen St. Magnus Nr. 112

Møtekalender for 2024

Møtested: Kasernegt. 46, Gamle Fredrikstad 2024 I grad II grad III grad
Januar 15 DK - 29 CGH
Februar C 12 C
Mars C - 11 C - 18 W
April 15 CA C
August 26 C
September C - CV - 16 C 23 C
Oktober 14 C - 28 
November C - 18 C 11 C
Desember øMC

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 15.01.24, kl. 18:30: Stadfestelse av embedsmenn
  • 22.01.24, kl. 18:30: Stort kollegiemøte
  • 28.06.24, kl. 17:00: Markusmøte i Hvaler kirke
  • 21.10.24, kl. 18:30: Informasjonsmøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kasernegaten 46, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD Telefon: 91 72 11 81 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95252538
Ordførende Mester 99160258
Sekretær 94813171

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden