Utvalgte nyheter fra Ordenen

|||

Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge

Gaute Kommedal er utnevnt til Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge av 1. Orden, fra 5. desember 2023.

Les mer
|||

Ny Deputert Mester fra 2024

Per Hannevold er utnevnt til Deputert Provincialmester i Bergens Provincialloge med virkning fra 1. januar 2024. Les mer
|||

Frimurernes Sangforening i Drammen

Frimurernes Sangforening er en integrerende del av de to St. Johannes logene i Drammen, Gustav til den ledende Stjerne og Den gyldne Nøkkel.

Les mer
|||

Stamhuset Museum – Et vindu mot fortiden i over 100 år

I 2023 er det 120 år siden spiren til et museum i Stamhuset ble sådd. Etter anmodning fra Storsekretær i DNSL Theodor Hansen søkte brødrene Christian Radich og Axel Pettersen å etablere et museum for…

Les mer
|||

Behov for nye medarbeidere i Ordenens Museum - Stamhuset

Vi søker antikvarer og medarbeidere til Ordenens Museum i Stamhuset.

Les mer
|||

Ordenens Museale Samlinger

Hovedutstillingen er i Ordenes Stamhus i Oslo. Ellers er det mange lokale samlinger i de enkelte Loger; I Bergen, Trondhjem og Mosjøen for å nevne noen.

Les mer
|||

Å samle på vener

Eg er ikkje av dei som samlar meg vener i hopetal på Facebook. Ikkje ellers heller forresten. Les mer

Nyheter fra Landslogens Provins

|||

En sann frimurer (?)

Det hender fra tid til annen at vi frimurere kan bli spurt: "Er du frimurer?" - Da kan det hende at vi - i åpen og nesten naiv ærlighet - svarer som sant er: "Jo; jeg er i alle fall medlem av Den… Les mer
|||

Frimurernes Sangforening i Drammen

Frimurernes Sangforening er en integrerende del av de to St. Johannes logene i Drammen, Gustav til den ledende Stjerne og Den gyldne Nøkkel. Les mer

Velkommen til Eidsvoll St. Johannes Frimurergruppe

Vi har møter 4 ganger per år i I grad. Velkommen til oss! Les mer
|||

Informasjonsmøte i St.Nikolas

Frimurerlogen i Sarpsborg, St. Johannselogen St. Nikolas tdg Anker, har tradisjon for å gjennomføre et informasjonsmøte en gang per semester for at potensielt nye brødre skal kunne få bli nærmere… Les mer
Arrangørene (f.v.): Claes R. Aakerman, Gorm P. Fossum, Kåre Juvkam, Carl Peter Salicath og Roy Vikan|||

Overgangen mellom St. Johannes- og St. Andreaslogen - et lørdagsseminar

Lørdag 15. april gikk det av stabelen et seminar som tok for seg overgangen mellom III- og IV/V grad. Seminaret var et samarbeid mellom St. Andreaslogen Oscar tdf Stjerne og St. Johanneslogen St.… Les mer

Nyheter fra Trondhjem Provins

Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen med en glad og stolt, nyinstallert Provincialmester, Svein Duvsete til høyre|||

Ny Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Onsdag 26. april ble Br. Svein Jonny Duvsete installert som ny Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Installasjonen ble gjennomført av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, under et eget… Les mer

Nyheter fra Bergen Provins

|||

Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge

Gaute Kommedal er utnevnt til Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge av 1. Orden, fra 5. desember 2023. Les mer
|||

Ny Deputert Mester fra 2024

Per Hannevold er utnevnt til Deputert Provincialmester i Bergens Provincialloge med virkning fra 1. januar 2024. Les mer

Fiducia i Bergen

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser. Møtene er siste fredag i måneden og starter kl 1130. Vi starter… Les mer
|||

Ordenens Stormester på besøk hos St. Mikael til det gamle Gilde

Det var med stor glede vi fikk Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Provincialmester i Bergens Provincialloge Hjalmar Olseth med følge på besøk i vår loge den 29.september 2023. Les mer
|||

Stormesteren besøkte Stord

Mandag 28. august fekk logen St Johanneslogen Håkon til den gyldne Hjelm (Hjelmen) besøk av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Provincialmester i Bergens Provincialloge, Hjalmar Olseth med… Les mer
|

Selskap?

SELSKAP i logens lokaler? Planlegger du bryllup, konfirmasjon, dåp, eller annen stor feiring. Vi har lokaler og erfaring som vertskap. Vi ordner med visevert og musikk etter avtale. For å ta en prat… Les mer
|||

Å samle på vener

Eg er ikkje av dei som samlar meg vener i hopetal på Facebook. Ikkje ellers heller forresten. Les mer

Foreningen til Barns Beste

"Foreningen til Barns Beste" ble stiftet i 1879 som "Foreningen til Fattige Børns Bekledning”. Styret består av Kåre Offerdal, formann Olav Kvinge, sekretær Arne Visnes, kasserer Sverre Seime,… Les mer

Nyheter fra Tromsø Provins

|||

Ny Provincialmester i Tromsø Provincialloge

Fredag 2. juni var 130 brødre samlet i Ordenshuset i Tromsø for å overvære installasjonen av ny Provincialmester. Les mer

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden