Møtekalender for St. Andreaslogen Karmsund 2022

St. Andreaslogen Karmsund Nr. 415

Møtekalender for 2022

Møtested: Haraldsgt. 200, Haugesund 2022 IV/V grad VI grad
Februar H - 23 
Mars 30 
April 29 TUTSTEIN/STVG. 27 
Mai 11 
August 24 F
September 14  - 28 
Oktober 19 
November 23 
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30

Spesielle møter

  • 24.01.22, kl. 18:00: Kollegiemøte
  • 17.08.22, kl. 18:00: Kollegiemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgaten 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 90690893 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90941939
Ordførende Mester 90087627
Sekretær 90201845

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.