Møtekalender for St. Andreaslogen Karmsund 2022

St. Andreaslogen Karmsund Nr. 415

Møtekalender for 2022

Møtested: Haraldsgt. 200, Haugesund 2022 IV/V grad VI grad
Februar H - 23 
Mars 30 
April 29 TUTSTEIN/STVG. 27 
Mai 11 
August 24 
September 14 DF - 28 
Oktober 19 
November 23 
Desember 14 

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30

Spesielle møter

  • 24.01.22, kl. 18:00: Kollegiemøte
  • 17.08.22, kl. 18:00: Dugnad
  • 29.08.22, kl. 18:00: Kollegiemøte
  • 05.11.22, kl. 11:00: Seminar "Bibelkunnskap for Andreasskiftet" v/Svein Magne Moe Foredragsholder Tormod Wasbø - 18 brødre deltok. Utstein, Bjørgvin og Karmsund.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgaten 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 90690893 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90941939
Ordførende Mester 90087627
Sekretær 90201845

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden