St. Andreaslogen Karmsund Nr. 415

Møtekalender for 2018

Møtested: Haraldsgt. 200, Haugesund 2018 IV/V grad VI grad
Januar 10 KDF - 24 GH
Februar C - 28 
Mars 21 C 14 C
April C - 18 C
Mai C
August 29 C
September 12 FD - 26 C
Oktober 18 T - 31 C 10 C
November 28  C
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30

Spesielle møter

 • 04.01.18, kl. 18:30: Kollegiemøte
 • 30.01.18, kl. 18:00: Samtalekveld
 • 19.02.18, kl. 18:00: Studiegruppemøte IV/V grad.
 • 05.03.18, kl. 18:00: Østenseminar
 • 06.03.18, kl. 18:00: Studiegruppemøte IV/V grad
 • 20.03.18, kl. 18:00: Studiegruppemøte IV/V grad
 • 10.04.18, kl. 18:00: Studiegruppemøte VI grad
 • 20.08.18, kl. 18:00: Kollegiemøte Andreas
 • 11.09.18, kl. 18:00: Studiegruppemøte IV/V grad
 • 18.10.18, kl. 18:00: Studiegruppemøte VI grad
 • 20.11.18, kl. 18:00: Studiegruppemøte IV/V grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgaten 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 90690893 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91126740
Ordførende Mester 95752725
Sekretær 91705357

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.