Loge Fraternitas vil avholde åpent informasjonsmøte tirsdag 6. mars 2017 kl.18.30 i logens lokaler i Vestregt 6 i Arendal.

Familiemedlemmer, venner, bekjente eller kolleger av brødre i logen, og som kan tenkes å ha glede og nytte av medlemskap, er spesielt invitert til informasjonsmøtet. Ektefeller eller samboere inviteres også til å bli med. Ordførende Mester Anders Hald og logen ønsker alle som er interesserte i frimureriet hjertelig velkommen og vi er ikke minst opptatt av å få med yngre.

Det vil først bli en generell orientering om frimureriet. Deretter går vi inn i logesalen hvor det blir en nærmere utdypning av frimureriet og logen. Det blir musikk og noen høytideligheter. Etterpå inviteres det til kaffe og wienerbrød i salongen hvor det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet vil være ferdig ca. kl. 21.00.

Logens telefonnr er 370 21 113.

Velkommen!