Møtekalender for St. Johanneslogen Fraternitas t.d. tvende Fyrtaarn 2019

St. Johanneslogen Fraternitas t.d. tvende Fyrtaarn Nr. 115

Møtekalender for 2019

Møtested: Vestregt. 6, Arendal 2019 I grad II grad III grad
Januar C - 22 C
Februar C - 12 C
Mars GH - 12 BESøKIORION - 26 C
April 30 C C
Mai 14 C
September - 17 F
Oktober 26 W - 29 N -
November BESøKFRAORION - 19 C
Desember 10 KMø

Møtene begynner: kl. 18.30. III gr. Kl. 18.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 26.02.19, kl. 18:30: Åpent informasjonsmøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Vestregate 6, 4836 ARENDAL Telefon: 37021113 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90934227
Ordførende Mester 91374499
Sekretær 48115646

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.