Møtekalender for St. Johanneslogen Fraternitas t.d. tvende Fyrtaarn 2018

St. Johanneslogen Fraternitas t.d. tvende Fyrtaarn Nr. 115

Møtekalender for 2018

Møtested: Vestregt. 6, Arendal 2018 I grad II grad III grad
Januar CK - 23 C
Februar 27 GH C - 13 C
Mars 13 SBESøKIORION - 20 C
April 24 C 10 C
Mai C
September A - 18 FD
Oktober 27 WC C -
November SBESøKFRAORION - 20 C
Desember 11 MC C

Møtene begynner: kl. 18.30. III gr. Kl. 18.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 06.03.18, kl. 18:30: Informasjons møte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Vestregate 6, 4836 ARENDAL Telefon: 37021113 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90934227
Ordførende Mester 91374499
Sekretær 48115646

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.