Du har kanskje sett en gren av akasien, eller hele treet. Det kan ligne på vår hjemlige rogn, med sine sterkt oppdelte eller finnete blader, men botanikere sier det er over 1000 sorter i akasiefamilien og de kan være litt forskjellige. Noen av dem er busker mens andre kan vokse til trær. Flere har vakre små blomster, gule eller hvite. Akasien tilhører erteblomstfamilien og vi kan se inntørkede belgfrukter hengende i grenene. Flere akasier har lange torner og akasiebuskene kan innfiltrer seg i hverandre og bli ugjennomtrengelige.

Mens det er opphold i logemøtene i Fraternitas i Arendal foregår det en storstilt oppussing i lokalene. Ledet av Husinspektør Ole Christians Kjenes og Husmester Rune Jonassen blir salongen, ganger, toaletter og dører pusset og malt. I logesalen blir flisene på gulvet erstattet av nye. – De gamle var fra tidenes morgen, spøker Husinspektøren og peker på gulvet som er ryddet for stoler og benker. Lister langs veggene er fjernet og de gamle flisene slipes rene for gammel bonevoks. Ujevnheter korrigeres med avrettingsmasse og nye fliser limes oppå. For noen år siden ble enkelte av de gamle flisene, som var slitte, erstattet av nye. Og vi så hvordan de hvite feltene hadde gulnet. Nå blir alt nytt. 

Frimurer.no har gleden av å publisere denne artikkelen som tidligere er trykket i Frimurerbladet Agder, som er medlemsbladet til St.Johanneslogene Orion, Fraternitas og Flikke.

St. Johanneslogen Fraternitas til de tvende Fyrtaarn er 100 år i år. Logen holder til i Arendal og forløperen til logen, Arendal St. Johannes Broderforening, ble stiftet i 1895. Broderforeningen fungerte i 25 år før den gikk over til å bli en selvstendig loge, innviet 13.september 1920. Logen tok navnet Fraternitas til de tvende Fyrtaarn og fikk som valgspråk Lux in Tenebris som betyr Lys i mørket. Som den første Ordførende Mester ble installert dr. Niels Sødring Barth og han ble sittende i hele 30 år.

Navnet

Navnet Fraternitas refererer seg til brorskap. “De tvende Fyrtaarn” henspeiler på de to fyrtårn ved innseilingen til Arendal. Arendal har vært en stor og viktig sjøfartsby i Norge, og navnet var et naturlig valg. Valgspråket “Lys i mørke” kan ha flere betydninger og passer både til intensjonene med en Johannesloge og med “de tvende Fyrtaarn” som lyser opp i mørket.
Medlemstallet var ved stiftelsen i 1920 63 brødre, og er i jubileumsåret vel 360 brødre.

Lokalene

 I 1954 kjøpte logen en bygård i Arendal sentrum og innredet den til logelokaler. Senere er eiendommen påbygget og lokalitetene betydelig utvidet.
Ny-innredninger opp gjennom årene har vært vesentlige: Nytt kjøkken, utvidet spisesal og salong, nytt lydanlegg i logesal og spisesal. Ny stjernehimmelen med fiberoptikk som gir lys i 342 stjerner er identisk med den som var over Arendal ved logesalens innvielse i mai 1954. Sørlandet Stewardsloge har også fått vakre og hensiktsmessige lokaler i bygget. I jubileumsåret er det kommet på plass et tidsriktig bibliotek med leseplasser. Alle innredninger og arbeider har bl.a kommet etter en formidabel dugnadsinnsats av brødrene.
Aktiviteten
“Fraternitas lever i dag i beste velgående og trivselen virker god,” sier Ordførende Mester Anders Hald. “Fremmøtet er meget godt – det er blant landets beste både absolutt og i forhold til medlemstallet. I gjennomsnitt var det 97 brødre på møtene i I grad i 2019. Dette er et resultat av solid arbeid i mange år. Det arbeides kontinuerlig i Fraternitas og det satses på videre utvikling slik at kvalitet og trivsel sikres. Tilgangen på nye brødre har vært tilfredsstillende, selv om det har vært litt opp og ned de siste årene.”
Det er vanligvis stor aktivitet rundt logen. Studiegrupper er i gang, et kor har jevnlige øvelser og bidrar på møter, Fiducia har et meget godt fremmøte. Nylig har tre Johannesbrødre tatt initiativ og satt i gang noe de kaller ”Kunnskapsmøte” for I-III grad der yngre brødre kommer sammen for diskusjon og utveksling av erfaring, særlig om læring, trivsel, fremmøte og rekruttering.
Loge Fraternitas har den danske St. Johanneslogen Excelsior i Esbjerg, som vennskapsloge og det er felles logemøter og sosiale sammenkomster annet hvert år, hhv i Esbjerg og i Arendal.
Situasjon med corona-virus innebærer selvfølgelig at all aktivitet for tiden er innstil.

Lørdagsmøter

Lørdagsmøtet/Veteranmøtet i oktober er så absolutt blitt en tradisjon i Arendal. Logemøtet samler gjester og egne brødre til frimurerisk arbeid og sosial forbrødring.
Fjorårets veteranloge ble ledet av br. Osmund Fiskaa og var nr 46 i ubrutt rekke og med rekorddeltagelse. 130 brødre i logesalen, med besøk fra hele 14 loger og hvor høydepunktene nærmest sto i kø: tildeling av Stormesterens Fortjenstmedalje til Jan Erik Spigseth for hans enestående innsats ved orgelet i hele 53 år, bunn ærlig og selverkjennende tale av den 90 årige broder Taler Per A. Haakstad og med ceremonimesteren fra det aller første lørdagsmøte i 1974, Alf Bringaker, hans sønn og to svigersønner med oppgaver under møtet.
Jubileum og Corona
Det var planlagt en storstilt markering og feiring av logens 100 år i september 2020. Men Corona-viruset har gjort at markeringen vanskelig lar seg gjennomføre. Jubileumsfeiringen er utsatt ett år.

En jubileumsbok om logen utgis i høst. Det er blitt et meget vakkert verk som forteller om logen fra dens spede begynnelse, i ord og bilder. Boken vil foreløpig være den viktigste markeringen av at Johanneslogen Fraternitas til de tvende Fyrtaarn er 100 år.

Tekst av: Svein Jordahl

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden