Frimurerhjemmene på Bygdøy

Frimurerhjemmene, tidligere Frimurernes Aldershjem, er etablert på Bygdøy i Oslo og grunnlagt 16. desember 1912 ved hjelp av innsamlinger og frivillige gaver, samt midler fra Den Norske Frimurerorden / Landslogen, og er underlagt Den Norske Frimurerorden. Høsten 1915 sto de to første husene ferdig.

Formålet med etableringen av Frimurerhjemmene var å skaffe frimurere og deres enker gratis eller rimelige boliger. Som følge av samfunnsutviklingen, er behovet for å sikre trengende frimurere og deres enker vesentlig redusert, og boligene kan også tildeles andre frimurere. Trengende frimurere ivaretas nå også gjennom andre velferdstiltak i Ordenen.

For å møte denne samfunnsutviklingen er statuttene endret ved beslutning av Ordenens Stormester i Det Høye Råd den 2. desember 2004.

Frimurerhjemmene har bl.a. følgende formål:

  • Å skaffe bolig til frimurere eller deres enke/registrerte samboere.

Frimurerhjemmene drives som en selvstendig økonomisk enhet innen Ordenen. De faste eiendommer forvaltes etter vanlige forretningsmssige prinsipper. Det skal tilstrebes et leienivå som i rimelig grad reflekterer markedsnivået. Leiligheter tildeles etter ansiennitet, men vanskeligstilte kan gis fortrinnsrett. I alminnelighet kan ingen tilstås bolig før fylte 60 år.

Frimurerhjemmene er beliggende på naturskjønne Bygdøy - i nærheten av Bygdøy kirke og Norsk Folkemuseum. Anlegget består av 8 bygninger med ialt 75 leiligheter på 43-80 m2. De fleste hus og leiligheter er sentraloppvarmet og alle er forsynt med kabel-TV. Områdets størrelse er på 31 mål og er parkmessig beplantet. Av arealet er ca. 10 mål utleiet til Ladegaardsøen Borettslag, tidligere kalt Frimurerhjemmets Borettslag, som er en selvstendig enhet med eget styre og statutter.

Frimurerhjemmene forvaltes av et styre oppnevnt av Ordenens Stormester, og har husinspektør som bor på anlegget og som forestår den daglige drift.

Styret består av:

Leder: Thorbjørnsen, Haakon, tømmermester. Utredning, oppfølging tiltak.
Nestleder: Rødseth, Odd, Ledelse, oppfølging tiltak
Medlem: Holth, Dagfinn, ingeniør. Husinspektør, daglig forvaltning, leieforhold. 
Medlem: Heikvam, Svein Egil, Advokat, HMS, oppfølging.
Medlem: Bakken, Bjørn, siviløkonom. Repr. for Finansdirektoriet.
Medlem: Eriksen, Helge, markedsøkonom, sekretær, repr. for beboere.

Frimurerhjemmenes postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0105 Oslo.

Husinspektør: Holth, Dagfinn, Conrad Hemsens vei 12 B, 0287 Oslo
Alle henvendelser vedrørende søknad om leilighet skjer via Husinspektøren.

 

Ladegaardsøen Borettslag

Conrad Hemsens vei 11 -23, 0287 Oslo

Styreleder:
Erik Ulseth Danielsen, Conrad Hemsens vei 23 A, 0287 Oslo
tlf. 456 73 600

Forretningsfører:
Asker Regnskap

Sist redigert onsdag, 07 november 2018 20:18

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden