Møtekalender for Ålesund Kapitel Broderforening 2024

Ålesund Kapitel Broderforening Nr. 804

Ålesund Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Giskegt. 12, Ålesund 2024 VIII grad IX grad X grad
Februar 14 
Mai 22 
September 25 F
Oktober 30 

Møtene begynner: kl. 18.30

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 241, Telefon: 93094966 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 46807408
Ordførende Broder 91338474
Sekretær 41575526

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden