Moss

Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening ble stiftet i 1916. Gjennom mer enn 100 år har koret bidratt med sang, både i og utenfor logen. OM har gjentatte ganger gitt uttrykk for det store privilegium det er å kunne stille med en slik ressurs i sin loge. Ikke minst oppfordrer han flere brødre til å delta i det berikende sosiale fellesskap som sangforeningen er.

Koret har i fag ca. 25 aktive sangere og rundt 150 støttemedlemmer.
Dirigent og musikalsk leder: Jostein Grolid, telefon 412 87 055
Korets formann: Jan Flesjø telefon 907 33 773

Korets virksomhet
Koret deltar jevnlig med rituell sang i det frimureriske arbeidet og ved større møter i logen. Likeledes opptrer koret ved logens adventskonsert, den årlige kirkedagen og Kyndelsmesse. Koret har et godt samarbeid med de øvrige loger og kor i Østviken.

Felleskonsert
Koret deltar i et samarbeid med andre frimurerkor på begge sider av Oslofjorden. Første søndag etter påske hvert år møtes korene i Larvik, Tønsberg, Drammen, Hønefoss, Sarpsborg og Moss. Det er vanlig at det da holdes en kirkekonsert i den respektive byen til vertskapskoret. Dette er et arrangement som går på rundgang mellom korene.

Øvelse
Vi øver hver mandag i logeåret fra kl. 19:00 - 20:45 i logens lokaler i Byfogd Sandbergs gate 10 i Moss.

Vi ønsker oss flere sangere

Vi er veldig interessert i å rekruttere flere brødre til koret. Hvis du liker å synge og har lyst til å lære mer, da er medlemskap i sangforeningen riktig for deg. Med vår inspirerende dirigent og det gode samholdet i koret, er det ikke påkrevet å kunne lese noter. Men det er selvsagt ingen ulempe om du kan det!

Vi har et godt, sosialt miljø. Brødre som har lyst til å prøve seg er hjertelig velkomne. Ta kontakt med dirigent eller formann - eller gjerne med en broder du kjenner i koret.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden