Moss

Moss Frimurer Sangforening

Under mottoet «Til hygge for brødrene og nytte for Broderforeningen» ble Frimurernes Sangforening i Moss stiftet i 1916. 13. november møttes åtte frimurerbrødre. Disponent Karl Aug. Thorshaug ble valgt til formann og lærer Karl Billington ble ansatt som korets første dirigent. Etter fire avholdte prøver, sang foreningen på Broderforeningens julemøte 12. desember samme år.

Sangforening er en selvstendig forening, men båndene til Loge Sirius har i alle år vært nære og sterke. Lenge hadde foreningen bare én paragraf: «Formannen gjør det nødvendige». Da Sirius i 1950 ble egen loge, endret koret navn til Moss Frimurer Sangforening (MFS) og vedtektene ble etter hvert tilpasset tidens krav.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden