Mo

Mo Frimurerkor

I 1980 Landssangerstevnet i Trondheim. Den gang stilte koret sammen med Bodøkoret.I 1985 Landssangerstevne i Bodø.
I 1987 Ved Trondheimskoret sitt 90 år jubileum. Med bl.a. konsert i " Vår Frues Kirke ".
I 1990 Landssangerstevne i Ålesund. Her dannet korene i Mo, Brønnøysund, Sandnessjøen felles kor. Det var 1, utgave av et " Helgelandskoret ".
I 1995 Landssangerstevne i Kristiansand.
I 1997 Ved Nord Norsk Sangerstevne i Bodø med konsert i Domkirken. Her deltok vi med et Helgelandskor.
I 2000 Ved Provinsialt sangerstevne i Trondheim. Også denne gangen med konsert i Vår Frues Kirke.
I 2002 Nord Norsk Sangerstevne i Bodø med konsert i Domkirken.
I 2003 var det sangerstevne i Trondheim og konsert i Vår Frues Kirke.
I 2005 Landssangerstevnet i Bergen, med konsert i Grieghallen.
I 2007 arrangerte vi vårt eget sangerstevne her på Mo med konsert i Gruben kirke.
I 2010 Landssangerstevnet i Svolvær.
I 2012 Ved Nord Norsk Sangerstevne i Bodø og konsert i Domkirken.

KORET HAR OGSÅ DELTATT MED SANG ELLER KONSERT I FØLGENDE KIRKER VED VÅRE ÅRSMØTER OG I ANDRE SAMMENHENGER.

- Mo Kirke
- Gruben Kirke
- Ytteren Kirke
- Dolstad Kirke
- Sandnessjøen Kirke
- Tjøtta Kirke
- Alstadhaug Kirke

 

Her kan du se noen bilder fra våre aktiviteter:

Mo frimurerkorStyre, komiteer og utvalg for året 2012-2013.

Styre
Formann:        Rolf H. Jenssen, Tlf 91646681
Email:
Kasserer:         Stein Liasjø
Sekretær:        Rolf Kristensen
Arkivar:           Rune Johanessen
Dirigent:          Oddrunn Solberg
Ordensutvalg:  Formann, Niels Erik Aavatsmark, Sture Rasmussen
Revisor:           Niels Erik Aavatsmark
Repertoarutvalg:         Dirigent, Asbjørn Mikalsen, Dagfinn Drage
Festkomite:                 Kjell Gunnar Johansen, Odd Reitan, Odd Johansen

Mo frimurerkor

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden