Kontaktinformasjon

Den Norske Frimurerorden (Stamhuset)

Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo
Telefon: 22 47 95 00/30/22.

E-post:

Medlemskontoret: 940 06 700 eller  

Postadresse:
Postboks 506 Sentrum, 0105 Oslo

  • Pressekontakt: Kristoffer Sandven, tlf. 413 12 300.  
  • Internettredaktør (ansvarlig redaktør for nettsidene): Arne Lie jr.  
  • Webmaster (teknisk ansvarlig for nettsidene):  

Direktetelefoner og e-post

Embede/navn

Direkte

SMP Lyngtveit, Erling Olav

940 06 702

SMS Gullaksen, Per Otto

940 06 703

OSB

940 06 704

ORM Johansen, Arve

940 06 707

StK

940 06 715

StS Øien, Harald

940 06 723

Arkivet

940 06 738

Begravelseskassen

940 06 771

Biblioteket

940 06 740

Heraldikk

940 06 721

Hovedkasserer/Regnskap

940 06 757

Husinspektør

940 06 756

Intendanturen

940 06 768

IS-IT avdelingen

940 06 760

Kontoret for befordringer

940 06 746

Matrikkelkontoret

940 06 788

Restauratør

940 06 795

Vestibylen

940 06 800

Kontoret for utenrikssaker

940 06 773

 

Vestibylens åpningstider
Kl. 10.00 – 14.00
Møtedager kl. 17.00 – kl. 23.00

Stamhusets kontortid
Mandag – torsdag kl. 09.30 – kl. 14.00

Trondhjems Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 73 80 79 70 

For booking av lokaler, ta kontakt med Nicholas Lund på 900 61 828.

Bergens Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 55 36 18 30.

Tromsø Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 77 68 27 90. 

 


 

Direktetelefoner til embedsmenn:

EmbedeMobil
OSM 940 06 701
SMP 940 06 702
SMS 940 06 703
OSB 940 06 704
OHP 940 06 705
VOHP 940 06 706
ORM 940 06 707
OSMK 940 06 708
OA 940 06 709
OTM 940 06 710
OOA 989 04 848
OBF 940 06 711
PM Trondheim 940 06 712
PM Bergen 940 06 713
PM Tromsø 940 06 714
Storkansler 940 06 715
Store Taler 940 06 765
Storstewardmester 940 06 717
Første Storbev. Broder 940 06 718
Annen Storbev. Broder 940 06 719
Storprovisor 940 06 720
Storintroduktør 940 06 721
Storceremonimester 940 06 722
Storsekretær 940 06 723
Storvokter 940 06 724
Storhospitalier 940 06 725
Storoppsynsmester 940 06 726
Storvisitator 940 06 727
Storintendant 940 06 728
Prosjektkoordinator 940 06 729
Storarkitekt 940 06 731
Storeducator 940 06 732
Storbibliotekar 940 06 733
Storantikvar 940 06 734
Storvæbner 940 06 735
Storkantor 940 06 736
Storarkivar 940 06 737
Arkivet 940 06 738
Arkivarer 940 06 739
Overbibliotekar 940 06 740
Første Bibliotekar 940 06 741
Overregistrator 940 06 742
Overcancellarius 940 06 743
Sekr. Forskningslogen 940 06 744
Cancellarius 940 06 746
Første Ceremonimester 940 06 747
Ceremonimester LL 940 06 748
Overceremonimester 940 06 749
Vikar Overceremonim. 940 06 750
OM Niels Treschow 940 06 751
Bygningsansvarlig 940 06 752
HMS Koordinator 940 06 753
Driftsleder 940 06 754
Brannvernleder 940 06 755
Husinspektør 940 06 756
Regnskapssjef 940 06 757
Regnskapsmedarbeider 940 06 758
DM Forskningslogen 940 06 759
IKT Sjef DNFO 940 06 760
Sekretær Haakon 940 06 761
OM Haakon 940 06 762
Sekretær ID 940 06 763
Redaktør Frimurerbladet 940 06 716
Overintendant 940 06 768
Leder Intranett 940 06 767
Leder IT-oppl/brukerstøtte 940 06 768
Webredaktør 940 06 769
Webmaster 940 06 770
Vikar IS/IT + div. ansvar 940 06 771
Ledelse IS/IT Sikkerhet 940 06 772
Sjef Utenriks 940 06 773
Designansvarlig 940 06 774
Overkantor 940 06 775
Overkantor 940 06 776
Sekretær Kolbein 940 06 777
OM Kolbein 940 06 778
Sekretær KD 940 06 779
Opplæring KD 940 06 780
OM Leoparden 940 06 781
Sekretær Leoparden 940 06 782
Oversekretær 940 06 783
Vikar Oversekretær 940 06 784
Sekretær LD 940 06 785
Sekretær Matrikkel 940 06 786
Sekretær Matrikkel 940 06 787
Red. Ordenens Matrikkel 940 06 788
OM Murskjeen 940 06 790
Sekretær Murskjeen 940 06 791
OM Kyrre 940 06 792
Sekretær Kyrre 940 06 793
Personalinspektør 940 06 794
Restauratør 940 06 795
Heraldiker 940 06 796
OM Rosene 940 06 797
Sekretær Rosene 940 06 798
Storsekretariatet 940 06 799
Vestibyle/Resepsjon DNFO 940 06 800
OM Søilene 940 06 801
Sekretær Søilene 940 06 802
Overvæbner 940 06 803
Væpnerrom 940 06 804
OM Akershus 940 06 805
Sekretær Akershus 940 06 806
OM Oscar 940 06 807
Sekretær Oscar 940 06 808
Billedarkivar 940 06 809
Billedarkivar 940 06 810
Billedarkivar 940 06 811
Sist redigert tirsdag, 14 mai 2019 10:50