Kontaktinformasjon

Den Norske Frimurerorden (Stamhuset)

Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo
Telefon: 22 47 95 00

E-post:

Medlemskontoret: 940 06 700 eller  

Postadresse:
Postboks 506 Sentrum, 0105 Oslo

  • Pressekontakt: Kristoffer Sandven, tlf. 413 12 300.  
  • Internettredaktør (ansvarlig redaktør for nettsidene): Øivind Brede Benjaminsen  
  • Webmaster (teknisk ansvarlig for nettsidene):  

Direktetelefoner

Embede/navn

Direkte

SMS 

940 06 703

OSB

940 06 704

ORM Svelland, Joe R.

940 06 707

StK

940 06 715

StS

940 06 723

Arkivet

940 06 738

Begravelseskassen

940 06 771

Biblioteket

940 06 741

Heraldikk

940 06 721

Hovedkasserer/Regnskap

940 06 745

Husinspektør

940 06 756

Intendanturen

940 06 768

IKT avdelingen

940 06 760

Kontoret for befordringer

940 06 746

Medlemskontoret

940 06 700

Restauratør

940 06 795

Vestibylen

940 06 800

Kontoret for utenrikssaker

940 06 773

 

Vestibylens åpningstider
Kl. 10.00 – 14.00
Møtedager kl. 17.00 – kl. 23.00

Stamhusets kontortid
Mandag – torsdag kl. 09.30 – kl. 14.00

Christiania Provincialloge

Telefon Stamhuset: 22 47 95 00

Trondhjems Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 73 80 79 70 

For booking av lokaler, ta kontakt med Nicholas Lund på 900 61 828.

Bergens Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 55 36 18 30.

Tromsø Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 77 68 27 90. 

 

 

Sist redigert tirsdag, 19 mars 2024 17:33

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden