Den gamle Eks historie

Av Trond Alvestad

Den 26. april 1913, i det året Notodden fikk sin bystatus, ble lege A. D. Horn fra Notodden opptatt til frimurer i Skien - i St. Johanneslogen Humanitas til de Tvende Liljer. 

 

Broder Trond Alvestad ble installert som Ordførende Mester

i I.grads møte onsdag 8.september 2021

av Provincialmester Thor S. Bergby 

 

Nedenfor følger en oversikt over alle som tidligere har vært Ordførende Mestere i St. Johanneslogen Den gamle Ek, Deputert Mester i Humanitas til de tvende Liljers Deputasjonsloge på Notodden eller Ordførende Broder i Notodden Broderforening

 

Følgende er oversatt fra en tysk artikkel, skrevet av Hans-Hermann Hohman.

Fra tidlige tider har svært mange mennesker vært opptatt av å forbedre sin situasjon gjennom å skaffe seg penger, makt, berømmelse eller nytelse i en eller annen form.

De interesserer Dem for Frimureriet? Det er bra,- det gleder oss! Vi presenterer oss gjerne fra vår private side. Vi er et fellesskap på 78 menn i alderen fra 21 til 94 år som møtes regelmessig i vår St. Johannesloge ”Den gamle Ek”.