Den gamle Eks historie

Av Antoni Antzcak

Den 26. april 1913, i det året Notodden fikk sin bystatus, ble lege A. D. Horn fra Notodden opptatt til frimurer i Skien - i St. Johanneslogen Humanitas til de tvende Liljer.

 

Broder Trond Alvestad ble valgt til Ordførende Mester

i I.grads møte onsdag 11.mars 2020

Den Norske Frimurerordenens Stormester og Høyeste Styrer Ragnar Tollefsen,

har besluttet at Broder Trond Alvestad tiltrer som

Ordførende Mester

i St. Johanneslogen Den Gamle Ek fra og med 20. august 2020.

Dette skjedde, overraskende, på et Ordførende Mester møte i Sandefjord onsdag 19.august 2020

Rituell installasjon vil finne sted så snart det åpnes for normal møtevirksomhet.

 

 

 

 

 

 

Nedenfor følger en oversikt over alle som tidligere har vært Ordførende Mestere i St. Johanneslogen Den gamle Ek, Deputert Mester i Humanitas til de tvende Liljers Deputasjonsloge på Notodden eller Ordførende Broder i Notodden Broderforening

 

Følgende er oversatt fra en tysk artikkel, skrevet av Hans-Hermann Hohman. Dokumentet finnes på hjemmesiden til "Rose im Alpenland",- en frimurerIoge i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland.

Fra tidlige tider har svært mange mennesker vært opptatt av å forbedre sin situasjon gjennom å skaffe seg penger, makt, berømmelse eller nytelse i en eller annen form.

De interesserer Dem for Frimureriet? Det er bra,- det gleder oss! Vi presenterer oss gjerne fra vår private side. Vi er et fellesskap på 95 menn i alderen fra 28 til 94 år som møtes regelmessig i vår St. Johannesloge ”Den Gamle Ek”.