Det blir kaffe i salongen i Telegata i tredje etasje torsdager kl. 11.00 til 13.00 fra 12.januar og forhåpentligvis til og med 12. mai 2022

Velkommen til uformell prat uten kleskode.

Den gamle Eks historie

Av Trond Alvestad

Den 26. april 1913, i det året Notodden fikk sin bystatus, ble lege A. D. Horn fra Notodden opptatt til frimurer i Skien - i St. Johanneslogen Humanitas til de Tvende Liljer. 

 

Broder Trond Alvestad ble installert som Ordførende Mester

i I.grads møte onsdag 8.september 2021

av Provincialmester Thor S. Bergby 

 

Nedenfor følger en oversikt over alle som tidligere har vært Ordførende Mestere i St. Johanneslogen Den gamle Ek, Deputert Mester i Humanitas til de tvende Liljers Deputasjonsloge på Notodden eller Ordførende Broder i Notodden Broderforening

 

Følgende er oversatt fra en tysk artikkel, skrevet av Hans-Hermann Hohman.

Fra tidlige tider har svært mange mennesker vært opptatt av å forbedre sin situasjon gjennom å skaffe seg penger, makt, berømmelse eller nytelse i en eller annen form.

De interesserer Dem for Frimureriet? Det er bra,- det gleder oss! Vi presenterer oss gjerne fra vår private side. Vi er et fellesskap på 78 menn i alderen fra 21 til 94 år som møtes regelmessig i vår St. Johannesloge ”Den gamle Ek”.