Frimurernes Sangforening Fredrikstad

Frimurernes Sangforening Fredrikstad

Sangforeningen i St. Johanneslogen St. Magnus i Fredrikstad ble stiftet 3. desember 1928. Daværende O.M., Hjalmar Mørck, rettet en oppfordring til logebrødrene om å danne en sangforening «for med sangunderholdning at øke hyggen så vel under de ordinære møter, som ved spesielle fester, samt at utføre den rituelle sang i Logen».

 MG 8076 1

Foto: Ronny Næss

Koret var aktivt i mange år, og ble senere styrket med kormedlemmer fra Sarpsborg Frimurer Broderforening. Etter at broderforeningen ble egen loge i 1995, måtte St. Magnus bygge opp igjen sitt eget kor.

Pr. 1. januar 2015 består koret i St. Magnus av 18 faste sangere, men  vi arbeider aktivt med å forsterke koret med flere sangerbrødre.

Korets virksomhet

Koret øver i logens lokaler hver torsdag i logeåret. I tillegg til sang av rituell karakter, opptrer vi gjerne på andre møter med sang som passer inn. Vi er ønsket på flere av Fiducias møter. Disse opptredene er til  stor glede for fiducianerne såvel som for korets sangerbrødre.

Dessuten har vi deltatt i ulike kirker i forbindelse med kyndelsmesser.

Styret for 2015 består av følgende brødre:

Formann: Erik Skaaden
Viseformann: Karl-Erik Bilet
Kasserer: Arne Sten Gulliksen
Sekretær: Thorfinn Borling
Varamann: Gunnar Sten Amundsen

Dirigent: Arne Bentel
Visedirigent: Svein Tore Johannesen