Møtekalender for St. Johanneslogen Syvstjernen 2024

St. Johanneslogen Syvstjernen Nr. 119

Møtekalender for 2024

Møtested: Langveien 46, Kristiansund 2024 I grad II grad III grad
Januar 30 
Februar 13 B 27 
Mars 19 
April 16 
Mai
September F - 27 A
Oktober 15 
November
Desember

Møtene begynner: kl. Alle logene begynner kl. 18.30.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 405 Kristiansund, 6510 KRISTIANSUND N Telefon: 71674667 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98864490
Ordførende Mester 91587797
Sekretær 91158820

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden