Møtekalender for St. Johanneslogen Syvstjernen 2022

St. Johanneslogen Syvstjernen Nr. 119

Møtekalender for 2022

Møtested: Langveien 46, Kristiansund 2022 I grad II grad III grad
Januar K 25 
Februar K 15 
Mars 22 HG
April
Juni 17 P
August 30 F
September 30  20 
Oktober 11 
November N 22 
Desember øM

Møtene begynner: kl. Alle logene begynner kl. 18.30.

Spesielle møter

  • 20.09.22, kl. 18:30:

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 405 Kristiansund, 6510 KRISTIANSUND N Telefon: 71674667 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98864490
Ordførende Mester 40723020
Sekretær 91158820

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden