Møtekalender for Haugesund Kapitel Broderforening 2021

Haugesund Kapitel Broderforening Nr. 805

Haugesund Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2021

Møtested: Frimurerlogen , Haraldsgaten 200, Haugesund 2021 VII grad
November DF

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 13.09.21, kl. 17:00: Kollegiemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgt. 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 52721816 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Sekretær 41404257

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.