Møtekalender for Haugesund Kapitel Broderforening 2019

Haugesund Kapitel Broderforening Nr. 805

Haugesund Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2019

Møtested: Frimurerlogen , Haraldsgaten 200, Haugesund 2019 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar DKø
Februar 11 
Mars 11 ADø
April
August 26 
September DFø
Oktober 14 
November 11 

Møtene begynner: kl. 18.30

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgt. 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 52721816 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91579472
Sekretær 41404257

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.