Møtekalender for Haugesund Kapitel Broderforening 2023

Haugesund Kapitel Broderforening Nr. 805

Haugesund Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2023

Møtested: Frimurerlogen , Haraldsgaten 200, Haugesund 2023 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 16 DKø
Februar
Mars 13 ADø
April 17 
August 21 DFø
September 11 
Oktober
November

Møtene begynner: kl. 18.30

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgt. 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 52721816 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Sekretær 41404257

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden