St. Andreaslogen Vestfold starter med dag-loge hver første onsdag i måneden. 
Vi starter møtet med et enkelt brodermåltid klokken 11:30 sammen med recipienten, logemøtet starter klokken 13:00, deretter avsluttes det hele med kaffe og tale. 
Møtet er beregnet ferdig noe før klokken 16:00
Velkommen til dagloger 3. oktober og 7. november.