Møtekalender for Ringerike St. Andreas Frimurergruppe 2023

Ringerike St. Andreas Frimurergruppe Nr. 565

Ringerike St. Andreas Frimurergruppe

Møtekalender for 2023

Møtested: Storgaten 2, Hønefoss 2023 IV/V grad VI grad
Februar 13 D
April 24 D
September 18 D
November 27 D

Møtene begynner kl. 18.30.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Tom Erling Andersen, Tanbergmoveien 42, 3511 Hønefoss Telefon: 907 69 507 E-post: eller eller

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Leder 90769507
Sekretær 92693139

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden