Stavanger

Sangforeningen St. Svithun

St. Svithun Sangforening 1895 jobber innenfor logefelleskapet i Stavanger, herunder St. Johanneslogen St. Svithun, St. Johanneslogen Hafrsfjord til de tre Sverd, St. Andreaslogen Utstein, Stavanger Stewardsloge samt Stavanger Kapittel Broderforening. Koret har ca 35 aktive medlemmer og ble stiftet 22. november 1895, og har således 120 års jubileum i 2015.

Sangerordenen i koret heter Den Sprellende Mort (D.S.M) og ble innstiftet 9.desember 1899 og hadde sitt 110 års jubileum i 2009. Sangerordenen har til Formaal at belønne hæderlige, velbyrdige og agtværdige Brødre, som gjør sig fortjent af Mortefisket i sang (vinsx) Henseende, og dem, som viser sig venskabelige mod Hans Majestet D. S. Ms. udmerkede Undersaatter, de mortepumpende Sangerbrødre.

Styret:

Formann:                            Svein Bertel Nilsen         924 17 476

Nestformann:                   Reidar N. Egeland            908 48 885

Kasserer:                            Lars Sivertsen                   959 89 233

Sekretær:                           Tor Kåre Høie                    909 70 733

Ceremonimester:            Kaare Tytlandsvik            958 06 495

Styremedlem:                  Per Svein Tou                    900 26 863

Æresmedlemmer, 5 stk.:

Magne Guttorm Gramstad, Magne Ekeland, Børge Inge Thorbjørnsen, Reidar N. Egeland og Vidar Vikøren.

Sangforeningens dirigent er Vidar Vikøren, Dr. philos, tlf.: 916 35 576/ 51 53 44 20

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden