Kunnskapsdirektoriet

Direktoriets hovedoppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden. Direktoriet ledes av Ordenens Bannerfører (OBF). Fra 01.01.17 vil direktoriet være organisert i tre enheter: Ordenens kunnskapssenter, som består av bibliotekvirksomheten sentralt og lokalt og utgiverseksjonen, Ordenens opplæringsvirksomhet og Ordenens Historiske Samlinger, som består av Ordenens Historiske Arkiv, herunder Billedarkivet og Musikkhistorisk arkiv og Museumsvirksomheten.  Direktoriets utviklingsenhet ligger i stab, direkte under OBF. Sekretariatet tar seg av felles funksjoner for hele direktoriet.

Den nye organisasjonsplanen som trer i kraft 1. januar 2017 vil bli gradvis gjennomført i løpet av året.

Direktoriets enheter:

  • Ordenens Kunnskapssenter
  • Ordenens Opplæringsvirksomhet
  • Ordenens Historiske Samlinger
I tillegg er følgende virksomheter organisert i stab:
  • Direktoriets utviklingsenhet
  • Direktoriets sekretariat.

Flere artikler i denne kategorien:
« Oversikt | Kunnskapsdirektoriet »

Sist redigert søndag, 19 mars 2017 19:34