Svolvær

Frimurernes Sangforening Svolvær

Bilde_Frimurernes_Sangforening_SvolvrEtablert 1987. Antall medlemmer 34.
Koret arbeider under St. Johs. Logen Øystein. 

Dirigent: Roy Westerlund, tlf: 928 53 322, e-post:
Formann: Bård Flesjø, tlf: 995 29 792, e-post:
Nestformann: Harry Malmo, tlf. 951 95 402, e-post:
Kasserer
: Rolf Nicolaisen, tlf. 905 43 374, e-post:
Sekretær: Arne Østigård, tlf. 917 33 360, e-post:  

Æresmedlemmer: Ivar Jensen og Endre Nygaard. 

Sangerorden er Den Glade Skrei. 

Koret synger på 2. grads møter, høytidsmøter og andre tilstellinger i Logen.  Koret synger også fast hver julaften i Svolvær kirke. For øvrig har koret deltatt på en rekke kirkekonserter i Lofoten, og ved 3 anledninger på Hurtigruten i Trollfjorden. 
Koret har deltatt på Landssangerstevner i Kristiansand 1995, Oslo 1999 og Bergen 2005. Koret skal arrangere Landssangerstevnet i 2010 i Svolvær. Mer om dette stevnet kan du lese på www.kor2010.org .