Historie

St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø ble grunnlagt den 11. juli 1924, og vil feirer sin 95. Høytidsdag den 28. januar i år.

Øyvind

 

 

 

 

Øyvind Kvalnæs er Midnatsols Ordf.Mester fra 17.10.2017
Foto: Per Arvid Tellemann 

 
Logens historie begynner med grunnleggelsen av Nordland Broderforening den 22. august 1899, underlagt St. Johanneslogen Nordlyset i Trondhjem. Dette var den første organisering av frimureriet innen Nordlands amt.

Initiativtaker var bergingeniør Julius Emil Knudsen, som i 1898 ble direktør ved Sulitjema Gruber. Han kom fra Røros, hvor han hadde vært medlem av Røros broderforening.

Den 10. januar 1899 ble det via Nordlyset i Trondhjem innsendt andragende om å få stifte en broderforening i Bodø. Denne ble innvilget av Loge-Direktoriet den 15. mai samme år. Innvielsen ble foretatt med 22 frimurere til stede, 17 av dem tilhørende den nye forening. Knudsen ble dens første Ordførende Forstander.

Tilholdssted var Grand Hotel. I 1901 var medlemstallet steget til 45, og foreningen fikk nytt møtelokale i Bodø Sparebank.