Møtekalender for St. Johanneslogen Midnatsol 2019

St. Johanneslogen Midnatsol Nr. 117

Møtekalender for 2019

Møtested: Rensågt. 28, Bodø 2019 I grad II grad III grad
Januar KD - 22  - 29  15 
Februar GH - 19  12  19  - 26 
Mars - 26  19 
April 16  - 30 W
September - 10  - 24 FD
Oktober - 15  29 
November N - 12  26 
Desember 17 

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 141, 8005 BODØ Telefon: 75521313 Fax: 75520246 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91826811
Ordførende Mester 95052386
Sekretær 95802135

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Historie

St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø ble grunnlagt den 11. juli 1924, og vil feirer sin 95. Høytidsdag den 28. januar i år.

Øyvind

 

 

 

 

Øyvind Kvalnæs er Midnatsols Ordf.Mester fra 17.10.2017
Foto: Per Arvid Tellemann 

 
Logens historie begynner med grunnleggelsen av Nordland Broderforening den 22. august 1899, underlagt St. Johanneslogen Nordlyset i Trondhjem. Dette var den første organisering av frimureriet innen Nordlands amt.

Initiativtaker var bergingeniør Julius Emil Knudsen, som i 1898 ble direktør ved Sulitjema Gruber. Han kom fra Røros, hvor han hadde vært medlem av Røros broderforening.

Den 10. januar 1899 ble det via Nordlyset i Trondhjem innsendt andragende om å få stifte en broderforening i Bodø. Denne ble innvilget av Loge-Direktoriet den 15. mai samme år. Innvielsen ble foretatt med 22 frimurere til stede, 17 av dem tilhørende den nye forening. Knudsen ble dens første Ordførende Forstander.

Tilholdssted var Grand Hotel. I 1901 var medlemstallet steget til 45, og foreningen fikk nytt møtelokale i Bodø Sparebank.