Logens valgspråk er Ad Lucem Aeternam (Mot det evige lys).