Møtekalender for Stavanger Stewardsloge 2024

Stavanger Stewardsloge Nr. 602

Møtekalender for 2024

Møtested: Løkkeveien 8, Stavanger 2024 VII grad VIII grad
Januar 16 
Februar 27 D 13 
Mars 12 
April 23 C
September 10 
Oktober
November - 19 AE
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30

Spesielle møter

  • 02.01.24, kl. 18:30: Kollegiemøte m/Vesper
  • 17.03.24, kl. 18.00: Vi arranger Vesper Revheim Kirke, åpent alle grader og m/familie
  • 27.08.24, kl. 18:30: Kollegiemøte
  • 04.11.24, kl. 18:30: Minneloge, alle grader. Galla.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 35 Sentrum, 4008 STAVANGER Telefon: 51511033 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Første Ceremonimester 91671461
Første Sekretær 92220540
Ordførende Mester S1 99454113

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden