Hitra og Frøya St. Johannes FrimurergruppeNr. 372

Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe

Vis møtekalender for Hitra og Frøya Johannes frimurergruppe

Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig.

Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte land besøkte denne gangen en liten frimurergruppe langt ute i havgapet på Trøndelagskysten.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden