Kilder/områder for fordypning

Her finner du kilder og områder for fordypning innen området omsorg.

Lover for Den norske Frimurerorden

Norges Røde Kors

Grefsen Kjelsås Røde Kors: Besøksvennkurs
"Omsorg med omtanke", en bok for besøksvenner utgitt av Norges Røde Kors 1995
"Taushet og tillit" av Prost Kjell Joachimsen, Trondenes menighet, Troms
"Etikk/holdninger/handlinger" av psykiatrisk sykepleier Gudrun Svenkerud
"De som har det meste av livet bak seg", basert på artikkelen "eldreomsorg av Krisbjørg Adolfsen, tidl. adm. oversykepleier ved Oslo Røde Kors Sykehjem.

Seminaret "Døden - prisen for et liv"
Arrangør : "For livsrett og menneskeverd/Norges Kristelige Legeforening"

Omsorg for alvorlig syke og døende
Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende, Ullevål Sykehus

"Hvorfor er det så vanskelig å sitte med?"
Artikkel i "Omsorg" nr. 2/3 1998 av Marie Akre

"Samkvem i eldreomsorgen"
Ken Heap: Kommuneforlaget, 1996

"Kontaktetablering og samtaleteknikk"
Kjell Dahl: Fag og Kultur, 1994

"Fra sorg til livsmot" Vigdis Rabben: Lunde, 1995

"Sorg og sorgarbeid" Nils Retterstøl: Fra brosjyre UNI forsikring

"Sorg - og hvordan leve med den?"
Sarah Morris, Hjemmets Bokforlag, 1988

"Videre alene" Randi Bratteli, Gyldendal, 1997

"Bør vi snakke om døden?"
Per Eirik Solem: Norsk Geriatrisk Institutt, rapport nr. 4 - 1978

"Krisen i livet" Ekselius, Notini, Øberg: Tanum Norli, 1979

"Etikk for helse- og sosialarbeidarar"
Einar Aadland, Det Norske Samlaget, 1996

"Angstens Ansikter" Knut Isachsen, Atheneum, 1997

"Vennlig hilsen" Det frivillige Norge, Frisam, 1997

"Førstehjelp" Norsk Førstehjelpråd. Universitetsforlaget, 1993

"Livreddende førstehjelp"
European Resuscitation Council, Lærdal, 1995

Sist redigert tirsdag, 26 juli 2011 20:33
Mer i denne kategorien « Taushet og tillit

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden