Matrikkel

Den Norske Frimurerordens matrikkel er med bakgrunn i de nye personvernlovene (GDPR) ikke lengre offentlig tilgjengelig.  

Matrikkelens innhold vil bli evaluert. Historisk har den inneholdt informasjon om Ordenens oppbygging og ledelse, lokale loger, broderforeninger og frimurergrupper og deres embedsmenn, medlemsfortegnelse og møtekalendre for samtlige møter som arrangeres i Den Norske Frimurerorden i løpet av året. Det meste av denne informasjonen (utenom medlemslisten) er tilgjengelig her på vår nettside.

Sist redigert søndag, 09 september 2018 15:33