Matrikkel

Den Norske Frimurerordens matrikkel er offentlig tilgjengelig. Det er ikke hemmelig hvem som er medlem av Ordenen.

Matrikkelen inneholder informasjon om Ordenens oppbygging og ledelse, lokale loger, broderforeninger og frimurergrupper og deres embedsmenn, medlemsfortegnelse og møtekalendre for samtlige møter som arrangeres i Den Norske Frimurerorden i løpet av året. Det meste av denne informasjonen (utenom medlemslisten) er tilgjengelig her på vår nettside.Sist redigert tirsdag, 29 august 2017 14:59