Om Den Norske Frimurerorden

Den Norske Frimurerorden er en frittstående, selvstendig sammenslutning av menn fra alle yrkesgrupper, som over hele landet møtes for å utvikle sin personlighet og å omgås i tradisjonsbundne og verdige former.

Den Norske Frimur­erorden er ikke en hemmelig orden, men vårt arbeide foregår i et luk­ket forbund, med selvutvikling til nestens gavn som mål.

Organisasjon og ledelse

Ordenens primære virksomhet er organisert i loger, broderforeninger og frimurergrupper over hele landet, der logearbeidet og kunnskapsformidlingen foregår.

Administrasjon av selve Ordenen er delt inn i direktorier, hver ledet av en Ordensofficiant (en broder av XI grad). Direktorielederne utgjør, sammen med Stormesteren og Provincialmestrene (i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø), Det Høye Råd.

Den Norske Frimurerorden ledes av Ordenens Stormester og Høyeste Styrer, Ragnar Tollefsen, og Det Høye Råd er hans nærmeste medarbeidere.

Direktoriene og deres ulike virkeområder kan du lese om ved å følge linkene i menyen.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden