Bodø Kapitel BroderforeningNr. 806

Bodø Kapitel Broderforening

Vis møtekalender for Bodø Kapitel Broderforening

Ny Ordførende Broder ble valgt i februar 2020 til avløsning av Kjell Krey Dagsloth som var konstituert i embedet fra 1. januar dette året. Planen var at installasjonen skulle gjennomføres på Broderforeningens høytidsdag 23. april, men bare få dager før ble all virksomhet stengt ned av korona-utbruddet. Like etter dette ble det administrative ansvaret for broderforeningen overført til den valgte Ordførende Broder Erik Banks som har ivaretatt sine plikter siden.

Bodø Kapitel Broderforening markerte 14. april sin Høytidsdag, hvor ikke mindre enn 88 brødre deltok. Med andre ord et stort høytidsmøte, som ble gjennomført etter Br.foreningens IX.-grads rituale. Broderforeningen er nesten alltid godt besøkt, men denne gangen har vi grunn til å tro at aftenens spesielle gjestetaler, br. Nicolai Kiær Holter, må påta seg skylden for det ekstra store fremmøtet.

Br. Holter er Ordenens Storeducator, og Viceordf. i Kunnskaps- og opplæringsdirektoriet. Han har besøkt Bodø-logene flere ganger tidligere, bl.a. i forbindelse med direktoriets kurs og seminarer for embetsmennene.

Hans instruksjonstale omhandlet Frimurerringen og de symboler og forestillinger som knytter seg til denne. I tillegg var han av Ordf. Broder Rolf Schjem forespurt om å holde taffeltalen.

Såvel instruksjonstale som taffeltale formidlet fordypet innsikt i gradens og Ordenens innhold og verditenkning, med den betydning dette kan ha for både fellesskapet og den enkelte innenfor vårt frimureriske karakterdanningsprosjekt. Begge taler høstet meget god respons blant brødrene i Bodø.

Storeducator

Storeducator br. Nicolai Kiær Holter med Vik.Taler Rolf Schjesvold (i midten) og Ordf. broder Rolf Schjem (til h.) under feiringen av Høytidsdagen i Bodø Kap.br.forening.

 

I Bodø-logene feires alle høytidsdager med Bodø Frimurersangforening til stede. Koret, med sine nærmere 60 sangere, skaper glans og høytid ved mange anledninger, og det ble heller ikke denne gangen noe unntak i så måte. Blant de mange brødrene som deltok i Høytidsdagen, var det ikke mindre enn fire Riddere og Kommandører til stede, i tillegg til de mange inviterte embedsmenn og andre som sørger for at de mange administrative, praktiske og sosiale aktiviteter går sin daglige gang innen det store logefellesskapet i Bodø, som foruten Kap. Broderforeningen teller to Johannesloger, en Andreasloge og en Stewardsloge av 1. orden.

Det må også nevnes at en "gjeste-kantor" inngikk i høytidsfeiringen, idet organist br. Knut Helbekkmo, som er utvandret, men tidvis hjemvendt bodøværing, spilte til aftenens møte.

Bod_Frimurersangforening

Bodø Frimurersangforening skaper med sine nærmere 60 sangere glans og høytid ved mange anledninger, og det var heller ikke denne gangen noe unntak.

Bodø Kapitel Broderforening av IX. og X. grad holder to møter i hver grad pr. år etter br.forenings-ritualene. I tillegg gjennomføres det årlig, i regi av Tromsø Provincialloge, to recepsjonsmøter i hver av gradene, - hvor mange brødre fra Salten og den nordre del av Nordland får sin befordring til IX. og X. grad. Her stiller vår Broderforening med fullt oppsatt og godt øvet mannskap.

Denne meget aktive broderforeningen har ialt 342 medlemmer, i tillegg til sin Ordf.Mester, som er Provincialmester i Tromsø Prov.loge.

Gjennom mange år har Bodø Kap. Broderforening også gjort en stor innsats med å introdusere kapittel-frimureriet i logemiljøene i den nordre del av Nordland. Bl.a. har kontakten vært god med Narvik, som nå har fått sin egen Kap. Broderforening. Også på Sortland og i Svolvær har det vært holdt Br.foreningsmøter i VII. grad. Et slikt møte er også i år berammet i Svolvær den 26. august.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden