Opplandene Kapitel BroderforeningNr. 802

Opplandene Kapitel Broderforening

Vis møtekalender for Opplandene Kapitel Broderforening

OKB Våpenskjold Opplandene Kapitel Broderforening stiftet 3. mars 1972.

Vi arbeider for tiden i VII til X grad. Ambulerer med møtene i Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Elverum.

På møtene har vi et eget åpningsrituale, et foredrag eller instruksjon på ca. 20-25 minutter og et avslutningsrituale.

Til våre foredrag søker vi å få tak i eksterne frimurerbrødre som kan gi oss opplevelser av en slik karakter at instruksjonene blir interessante.

For brødrene er antrekket mørk dress med prydelser, men uten skjødeskinn.

Møtene varer ca. 1 1/2 time, og det broderlige samvær avsluttes med brodermåltid og etterfølgende kaffe og varer til ca. kl. 22.00.

Møteadresser:

  • Lillehammer: Mathiesensgt. 1
  • Hamar, Østre gate 54
  • Gjøvik: Kirkegt. 10
  • Elverum: Vestheimgt. 2

 

 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden