Møtekalender for Opplandene Kapitel Broderforening 2019

Opplandene Kapitel Broderforening Nr. 802

Opplandene Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2019 2019 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 16 B
Februar 21 
Mars 12 AD
April 10 
September 10 
Oktober 31 
November 28 

Møtene begynner: kl. 18.30

Møtested: Gjøvik - Elverum - Lillehammer

Møteadresser:
Elverum: Vestheimgt. 2
Gjøvik: Kirkegt. 10
Lillehammer: Mathiesensgt. 1

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Reidar Næss, Lundgaards veg 15, 2408 Elverum., Telefon: 908 41 999 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90180548
Sekretær 99092159

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

OKB Våpenskjold Opplandene Kapitel Broderforening stiftet 3. mars 1972.

Vi arbeider for tiden i VII og VIII grad. Ambulerer med møtene i Lillehammer, Gjøvik, Elverum.

På møtene har vi et eget åpningsrituale, et foredrag eller instruksjon på ca. 20-25 minutter og et avslutningsrituale.
Til våre foredrag søker vi å få tak i eksterne frimurerbrødre som kan gi oss opplevelser av en slik karakter at instruksjonene blir interessante.
For brødrene er antrekket mørk dress med prydelser, men uten skjødeskinn.
Møtene varer ca. 1 1/2 time, og det broderlige samvær avsluttes med brodermåltid og etterfølgende kaffe og varer til ca. kl. 22.00.

Møteadresser:
Elverum: Vestheimgt. 2
Gjøvik: Kirkegt. 10
Lillehammer: Mathiesensgt. 1