Opplandene Kapitel BroderforeningNr. 802

Opplandene Kapitel Broderforening

Vis møtekalender for Opplandene Kapitel Broderforening

Vi ambulerer med møtene i Lillehammer, Gjøvik og Elverum.

26. oktober 2017 skal OKB ha sitt første møte siden høsten 2012 i X grad på Lillehammer.

På møtene har vi et eget åpningsrituale, et foredrag eller instruksjon på ca. 20-25 minutter og et avslutningsrituale. Til våre foredrag søker vi å få tak i eksterne frimurerbrødre som kan gi oss opplevelser av en slik karakter at instruksjonene blir interessante.

For brødrene er antrekket mørk dress med prydelser, men uten skjødeskinn. 
Møtene varer ca. 1 1/2 time, og det broderlige samvær avsluttes med brodermåltid og etterfølgende kaffe og varer til ca. kl. 22.00.

Møteprogram: - Møtene begynner kl. 18.30 
På Gjøvik avholder OKB møter på tirsdager som Andreaslogen Oppland

På Elverum avholder OKB møter på onsdager som St. Torleiv

På Lillehammer avholder OKB møter på torsdager som St. Olav 

OKB Våpenskjold Opplandene Kapitel Broderforening stiftet 3. mars 1972.

Vi arbeider for tiden i VII og VIII grad. Ambulerer med møtene i Lillehammer, Gjøvik, Elverum.

På møtene har vi et eget åpningsrituale, et foredrag eller instruksjon på ca. 20-25 minutter og et avslutningsrituale.
Til våre foredrag søker vi å få tak i eksterne frimurerbrødre som kan gi oss opplevelser av en slik karakter at instruksjonene blir interessante.
For brødrene er antrekket mørk dress med prydelser, men uten skjødeskinn.
Møtene varer ca. 1 1/2 time, og det broderlige samvær avsluttes med brodermåltid og etterfølgende kaffe og varer til ca. kl. 22.00.

Møteadresser:
Elverum: Vestheimgt. 2
Gjøvik: Kirkegt. 10
Lillehammer: Mathiesensgt. 1