Opplandene Kapitel BroderforeningNr. 802

Opplandene Kapitel Broderforening

Vis møtekalender for Opplandene Kapitel Broderforening

OKB Våpenskjold Opplandene Kapitel Broderforening stiftet 3. mars 1972.

Vi arbeider for tiden i VII og VIII grad. Ambulerer med møtene i Lillehammer, Gjøvik, Elverum.

På møtene har vi et eget åpningsrituale, et foredrag eller instruksjon på ca. 20-25 minutter og et avslutningsrituale.
Til våre foredrag søker vi å få tak i eksterne frimurerbrødre som kan gi oss opplevelser av en slik karakter at instruksjonene blir interessante.
For brødrene er antrekket mørk dress med prydelser, men uten skjødeskinn.
Møtene varer ca. 1 1/2 time, og det broderlige samvær avsluttes med brodermåltid og etterfølgende kaffe og varer til ca. kl. 22.00.

Møteadresser:
Elverum: Vestheimgt. 2
Gjøvik: Kirkegt. 10
Lillehammer: Mathiesensgt. 1