Møtekalender for St. Johanneslogen St. Halvard 2023

St. Johanneslogen St. Halvard Nr. 110

Møtekalender for 2023

Møtested: Østregt. 54, Hamar 2023 I grad II grad III grad
Januar 17 K - 24  31 
Februar 14  - 21 L
Mars 21  14 D - 28 
April 18 S - 25 
Mai
September 19  12 
Oktober 17 FD
November 14  - 28 
Desember 12 

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 11.04.23, kl. 18:30: Seminar i III grad sammen med St. Torfinn.
  • 22.04.23, kl. 13.00: Seniortreff
  • 26.10.23, kl. 18:30: St. Halvard besøker St. Torfinn
  • 02.11.23, kl. 18:30: Minneloge i Hamar Frimurerloger. Ansvar i 2023 St. Torfinn.
  • 23.11.23, kl. 18:30: Seminar I grad, sammen med St. Torfinn
  • 28.11.23, kl. 18:00: Høytidsmøte
  • 12.12.23, kl. 18:00: Juleloge
  • 28.12.23, kl. 16:00: Juletrefest

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550480 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 47477880
Ordførende Mester 92456925
Sekretær 97763704

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden