Møtekalender for St. Johanneslogen St. Olaf t.d. gjenreiste Tempel 2022

St. Johanneslogen St. Olaf t.d. gjenreiste Tempel Nr. 121

Møtekalender for 2022

Møtested: Kongens gate 3, Trondheim 2022 I grad II grad III grad
Januar 11 K - 18  25 
Februar 15 FK - - 22 
Mars 29  15 Z3
April 19  - 29  - 26 
Juni 21 
August 30 F
September 13 B - 27  - 20 
Oktober 24 Z4 18 
November N - 15  - 29  - 22 
Desember 13 

Møtestart kl. 19.00.
Høytids-/Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 04.01.22, kl. 19:00: AVLYST - Kollegiemøte Faste og Vikarierende
 • 11.01.22, kl. 18:30: AVLYST - Stadfestelsesloge
 • 25.01.22, kl. 19:00: Embedsmannsmøte, faste og vikarierende.
 • 15.03.22, kl. 19:00: Vi får besøk fra Nordlyset
 • 22.03.22, kl. 19:00: Informasjonsmøte for fremmed søkende.
 • 29.04.22, kl. 19:00: Vi besøker Corona Borealis i Harstad.
 • 03.05.22, kl. 19:00: Collegiemøte Faste
 • 21.06.22, kl. 18:00: St.Hansloge. Antrekk Galla
 • 23.08.22, kl. 19:00: Collegiemøte, faste og vikarierende.
 • 30.08.22, kl. 19:00: Valg av ny Ordførende Mester.
 • 13.09.22, kl. 19:00: Installasjon av ny Ordførende Mester.
 • 11.10.22, kl. 19:00: Møte for fremmede søkende.
 • 24.10.22, kl. 19:00: St. Olaf t.d.g.T. besøker Nordlyset.
 • 01.11.22, kl. 19:00: Instruksjonsmøte med det opprinnelige ritualet fra Zur Sonne.
 • 06.11.22, kl. 18:00: Minneloge i regi av TP. St. Olaf t.d.g.T. stiller med vaktlag.
 • 13.12.22, kl. 18:00: Jule- og Høytidsloge.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7402 TRONDHEIM Telefon: 73 80 79 77 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91544408
Ordførende Mester 95248268
Sekretær 94974047

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.