Den 21. juni ble det arrangert Sankthansloge i St. Johanneslogen St. Olaf til det gjenreiste Tempel i Trondheim. I møtet ble Esten Moum (t.h i bildet) tildelt logens Honnørtegn for sin mangeårige innsats for brødrene. Ordførende Mester Erik Sæther (t.v i bildet) begrunnet tildelingen med hans mangeårige innsats som embedsmann i tillegg til hans arbeide i forbindelse med logens juletrefest som har stor betydning for logens økonomi. 

Esten nedlegger et stort arbeide for logen og stiller alltid opp på dugnader og andre arrangementer langt ut over hva som kan forventes av noen embedsmann og broder. Og derfor ble nettopp han tildelt denne meget fortjente oppmerksomhet. 

Tildelingen ble møtt med behørig gratulasjoner fra brødrene. 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden