Møtekalender for Den Norske Store Landsloge 2022

Den Norske Store Landsloge Nr. 700

Møtekalender for 2022

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2022 XI grad
Mai 31 
Juni - 21 
August

Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 31.05.22, kl. 16:00: Møte i Det Store Råd. Kun inviterte deltagere.
  • 01.06.22, kl. 18:00: Begrenset deltagelse. Interesse meddeles St S.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Den Norske Store Landsloge, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag)-

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.