Møtekalender for Den Norske Store Landsloge 2022

Den Norske Store Landsloge Nr. 700

Møtekalender for 2022

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2022 XI grad
Mai 31 
Juni - 21 
August

Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 31.05.22, kl. 16:00: Møte i Det Store Råd. Kun inviterte deltagere.
  • 01.06.22, kl. 18:00: Begrenset deltagelse. Interesse meddeles St S.
  • 27.09.22, kl. 18:30: Det vil skje korstildeling denne aftenen, i VIII v/Landslogens Provins.
  • 07.11.22, kl. 18:00: Minneloge. Oppmøte i 3 etasje.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Den Norske Store Landsloge, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag)-

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden