Ordførende Mester i Den Norske Store Landsloge, Stormesterens Prokurator, Hst. Opplyste Broder Johnny Veum, ønsker brødrene velkommen til et aktivt år i vår stamloge.

Svalbard Frimurergruppe

Vis artikler

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden