Møtekalender for Den Norske Store Landsloge 2020

Den Norske Store Landsloge Nr. 700

Møtekalender for 2020

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2020 VII grad VIII grad XI grad
Mars 17 O
Mai 28 
November NIGRAD

Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 17.03.20, kl. 15:00: Ordenens Store Høytid (OSH) avholdes i VIII grad. Se egen invitasjon.Påmelding
  • 02.11.20, kl. 18:00: Minneloge holdes i I grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Den Norske Store Landsloge, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag)-

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Møtet holdes i VIII-grad. Seneste fremmøte er klokken 16:45.
Interessen for å delta på Høytiden er vanligvis stor og forhåndspåmelding/-betaling er derfor nødvendig. Du melder deg på ved å gå inn på Ordenens hjemmesider www.frimurer.no og logge seg inn på MinSide. Ved å velge Arrangement kommer du direkte til påmeldingen.Dersom du ikke bruker internett eller hvis du får problemer med påmeldingen, er du velkommen til å kontakte Storsekretariatet pr. epost til , så er det hjelp å få.

Antrekk som vanlig i VIII grad.
Pris Kr. 600,-.

Det er ikke lenger noen "kvoteordning". Du kan melde på så mange du vil, men plassen er begrenset og deltakelsen er etter prinsippet ”førstemann til mølla”.
Påmeldingsfrist 7. mars

I forbindelse med utskillelsen av Landslogens Provins fra Den Norske Store Landsloge, er vi i ferd med å oppdatere møtekalendre for begge loger.

Disse vil være korrekt oppdatert i løpet av kort tid.

Den Norske Store Landsloge vil ha ansvaret for Minnelogen, Ordenens Store Høytid og XI grad. 

Alle andre møter vil bli gjennomført av provinciallogen, som nå heter Landslogens Provins.