Møtekalender for Buskerud Kapitel Broderforening 2021

Buskerud Kapitel Broderforening Nr. 803

Buskerud Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2021

Møtested: Drammen 2021 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 12 KDRAMMEN
Februar GHDRAMMEN
Mars HøNEFOSS 23 DRAMMEN - 23 DRAMMEN
April 20 DRAMMEN
Mai 11 FDRAMMEN
Juni DRAMMEN
September 21 AøDRAMMEN
Oktober 18 HøNEFOSS 26 DRAMMEN DRAMMEN
November FDRAMMEN 30 DRAMMEN
Desember 14 MøDRAMMEN

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 25.05.21, kl. 18:30: Drammen Kollegiemøte sommerfest

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 136 Bragernes, Telefon: 900 22 590 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91366298
Sekretær 90597468
Sekretær 40293200

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.