Møtekalender for Buskerud Kapitel Broderforening 2022

Buskerud Kapitel Broderforening Nr. 803

Buskerud Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2022

Møtested: Drammen 2022 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 11 K
Februar 15 
Mars 22 
April 26 
Mai 10 
Juni F
September 20 
Oktober 25  11 
November F 22 
Desember 13 M

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 31.05.22, kl. 18:30: Stort kollegiemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 136 Bragernes, Telefon: 900 22 590 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91366298
Sekretær 40293200

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden