Møtekalender for Buskerud Kapitel Broderforening 2024

Buskerud Kapitel Broderforening Nr. 803

Buskerud Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Gamle Kirkeplass 5, Drammen 2024 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar DK - 31 D
Februar 12 D - 26 
Mars 11 D
Mai D
Juni D
September 16 
Oktober 14 D 21 D
November 17 D
Desember 16 

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 11.06.24, kl. 18:30: Kollegiemøte sommerfest
  • 04.11.24, kl. 18:30: Minneloge, alle grader. Avholdes av De Fire Roser.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 136 Bragernes, 3019 Telefon: 95 20 10 08 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91366298
Ordførende Broder 95201008
Sekretær 90757785

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden