Ordenens kontor for befordringer

Dette kontoret er todelt:

1. Overregistrator:

Overregistrator har et overordnet ansvar for at opptak av fremmede søkende og forfremmelser av allerede opptatte brødre blir gjort etter Ordenens lover og instrukser innen Den Norske Frimurerorden. Han skal føre tilsyn med at arbeidet utføres på en tilfredsstillende måte og legge frem tvilstilfeller for Ordenens Stormester.

Han klargjør også lister over brødre som skal forfremmes til VII, VIII, IX og X grad innen Den Norske Store Landsloge for Cancellarius.

2. Cancellarius:

Etter Ordenens Lover, og i henhold til instruks gitt av Ordenens Stormester, har Ordenens kontor for befordringer ansvaret for å kalle brødre til forfremmelse i Kapitelgradene: VII - VIII - IX og X innen Den Norske Store Landsloge.
Kontoret skal påse at den enkelte broder får sin forfremmelse til fastsatt tid og at alle formaliteter er i orden. 

Sist redigert torsdag, 06 februar 2014 00:20

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden