St. Andreaslogen Agder avholdt sitt første «virtuelle møte», dvs et møte via internett, tirsdag 23. mars 2021.

St. Andreaslogen Agder ble stiftet og innviet 11. september 1970, altså for godt og vel 50 år siden. Logen rekrutterer brødre hovedsakelig fra Johanneslogene Flikke i Flekkefjord, Fraternitas i Arendal og Orion i Kristiansand.