Leoparden arrangerte 12. september et møte i I grad på dagtid. Møtet ble avholdt med recepiend, og fulgte normalt rituale.

Det er høsten 2019 satt opp ytterligere tre møter på dagtid, og dette er ment som et tilbud til de av våre brødre som av ulike grunner ikke ønsker eller kan delta på møter på kveldstid. 

De neste møtene er satt opp: 

  • Torsdag 3. oktober kl 12:00 i regi av loge Haakon
  • Torsdag 7. november kl 12:00 i regi av loge Leoparden
  • Torsdag 12. desember kl 12:00 i regi av loge Haakon.

Pris for enkelt taffel - to snitter (hvorav én varm), drikke (øl, brus, vann) samt kaffe - er kr 200. Beløpet betales til Broder Skattmester etter taffelet (kontant eller Vipps).

Vi oppfordrer alle brødre til å støtte opp om daglogene, slik at det kan bli et godt tilbud fremover. Tips gjerne brødre du tror dette kan passe. 

Her er en oversikt over samtlige av de tidligere Ordførende Mestere i Norges eldste frimurerloge, St. Olaus til den hvide Leopard.