St. Johanneslogen St. Olaus til hvide Leopard – eller «Leoparden» – er Norges eldste loge og dermed opphavet til alt frimureri i Norge. Logen ble stiftet Sankthansdagen 24. juni 1749 på Ladegaardsøen i Oslo – nåværende Bygdøy - under navnet St. Olai loge. Stiftelsesstedet antas å være Kongsgården og blant de 37 stifterne var blant annet Kong Fredrik V av Danmark og Norge. Leoparden selv er datter av den danske logen St. Martin i København. 
 
Navnet «Leoparden» har også dansk bakgrunn. Vi ble nemlig i 1780 oppkalt etter vikaren som hadde overoppsynet med St. Johanneslogene fra København, Baron Friedrich Ludwig von Eyben. Han hadde «Ritter von weissen Leoparden» i sitt Ordensnavn, og dermed kom kattedyret inn i både vårt navn og logemerke.
 
Logens valgspråk er: Artis ope Ferociam exuit, som på norsk betyr «Ved kunstens Hjelp er Villskapen utdrevet». 
 
Vi holder til i Stamhuset i Oslo og avholder våre møter på mandager.  Sang og musikk er viktig i frimureriet og Leopardens eget kor - Leopardkoret - bidrar ofte med sang til møtene, til stor glede for både tilhørere og deltagere.
 
Med snart 275 års historie er vi en av Norges eldste organisasjoner, og tross våre lange røtter er vi en loge med medlemmer i alle aldersgrupper. 
 
Brødrene i Leoparden ønsker medlemmer fra inn- og utland velkommen på besøk - bli med og opplev vårt inkluderende fellesskap. 
 
 
Inge Nygaard
Ordførende Mester 

Her er en oversikt over samtlige av de tidligere Ordførende Mestere i Norges eldste frimurerloge, St. Olaus til den hvide Leopard.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden