St. Johanneslogen St. Olaus til hvide Leopard – eller Leoparden som den omtales i dagligtalen – er Norges eldste loge og ble stiftet Sankthansdagen 24. juni 1749 på Ladegaardsøen i Oslo – nåværende Bygdøy. Stiftelsesstedet antas å være Kongsgården. 

Leoparden er en høyst vital loge med om lag 530 medlemmer. Møtene er på mandager i Den Norske Frimurerordens Stamhus i Nedre Vollgate i Oslo. 

Som alle loger i landet er all fysisk aktivitet i Leoparden for tiden stengt som følge av Covid-19 pandemien.  Til tross for dette har Leoparden stor aktivitet: vi arrangerer ukentlig digitale broder-møter med stor deltagelse fra Leopardens brødre, men også fra andre loger. Selv om vi ikke kan snakke om det rituelle klarer brødrene å levere gode frimureriske tanker.  

I tillegg til dette opprettholder Leoparden kontakten med brødrene gjennom ukentlige broderbrev fra sekretarietet, med ukentlige mandagstanker fra Østen-kollegiet innspilt på video  og brodertjenesten som holder løpende kontakt med brødrene. 

Gjennom en ny Facebook-side tilbyr Leoparden ytterlige informasjon til brødrene i denne spesielle tiden. 

Vi ønsker alle velkommen til Leoparden. 

Med broderlig hilsen 
Per Moberg 
Ordførende Mester

Her er en oversikt over samtlige av de tidligere Ordførende Mestere i Norges eldste frimurerloge, St. Olaus til den hvide Leopard.