Møtekalender for St. Johanneslogen St. Olaus t.d. hvide Leopard 2018

St. Johanneslogen St. Olaus t.d. hvide Leopard Nr. 101

Møtekalender for 2018

Møtested: Nedre Vollgt. 19, Oslo 2018 I grad II grad III grad
Januar GHKD - 22  - 29  15 
Februar 12 S 19 
Mars 19 E 12 
April 30  16 
Juni 18 APø
September - 17 S - 24  10 
Oktober S - 15  - 29 W 22 
November 12  19 
Desember V - 10 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 22.01.18, kl. 18:30: Slektsloge
 • 12.02.18, kl. 18:30: Besøk fra St. Johanneslogen St. Michael til det Lysende Kors
 • 21.02.18, kl. 18:30: Vi besøker St. Johanneslogen Fredrikshald i I grad
 • 05.03.18, kl. 18:30: Vi besøker St. Johanneslogen Haakon til de tre Lys
 • 19.03.18, kl. 18:30: Det stigende Fond
 • 17.09.18, kl. 18:30: Besøk fra St. Johanneslogen Haakon til de tre Lys
 • 08.10.18, kl. 18:30: Sangerloge / Besøk fra St. Johanneslogen Fredrikshald
 • 11.10.18, kl. 18:30: Vi besøker St. Andreaslogen Oscar t.d. flammende Stjerne i IV/V grad
 • 05.11.18, kl. 18:30: Minneloge
 • 18.11.18, kl. 18:00: Søndagskveld med Leoparden
 • 26.11.18, kl. 18:30: Vi besøker St. Johanneslogen St. Michael til det Lysende Kors

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 782 Fax: 22479569 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92416820
Ordførende Mester 91713110
Sekretær 93452002

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Her er en oversikt over samtlige av de tidligere Ordførende Mestere i Norges eldste frimurerloge, St. Olaus til den hvide Leopard.

Opprinnelig navn var St. Olai loge, etter vår nasjonalhelgen St. Olav. Stiftet etter all sannsynlighet St. Hansdag 1749 på Ladegaardsøen, Bygdø Kongsgaard, som datterloge av St. Martin i København.

St. Olaus t.d. hvide Leopard er Norges eldste loge, og omtales blant venner som Leoparden. Logen holder hus i Den Norske Frimurerordens Stamhus i Oslo og har sine møter på mandager...

Som dere alle vet ble vi ved opptakelsen i Den Norske Frimurerorden også tilhørende en St. Johannesloge. De fleste logerhar den skikken at ethvert nytt medlem blir tildelt vårt logemerke av sin første fadder ved møtets selskapelige avslutning. Dette merket skal senere alltid bæres i alle logemøter som et synlig bevis på vår opptakelse og tilhørighet blant ordenens brødre.