Leoparden arrangerer sin årlige "Søndagskveld" i Stamhuset. Det er åpent for brødre fra alle loger - med venner og familie. 

I år har vi vært så heldige å få besøk av en av Norges mest meritterte dokumentarfotografer Johnny Haglund til å vise bilder og fortelle fra sine mange reiser. Haglund har gjennom mange år hatt fokus på å reise langt utenfor de vanlige reisemålene, og dokumentere det og de han møter. Spesielt er han opptatt av menneskene som møter ham - og dokumentere deres liv og hverdag. 

Vi får musikk av Hjörleifur Balsson, diktlesning av Harald Mæle og sang ved Leopardkoret. Noen tanker for en søndag er også på programmet. 

Enkel servering.

Dette er en god anledning til å ta med venner og kjente til en hyggelig kveld i Stamhuset.

Vi starter kl 1800 og runder av ca 2100. 

Påmelding med navn og navn på evt gjester til 

Pris pr person er kr 100,-, betaling til Leopardens Venner, 7174.05.15289 eller VIPPS til Broder Skattmester 926 66 164 (Thorleif Lerbrekk).

Velkommen

På grunn av overlappende aktiviteter, er det bestemt å utsette visitasjonen av Leoparden 17. september.

Vi kommer tilbake med dato for visitasjon når ny dato er klar. 

Her er en oversikt over samtlige av de tidligere Ordførende Mestere i Norges eldste frimurerloge, St. Olaus til den hvide Leopard.

Opprinnelig navn var St. Olai loge, etter vår nasjonalhelgen St. Olav. Stiftet etter all sannsynlighet St. Hansdag 1749 på Ladegaardsøen, Bygdø Kongsgaard, som datterloge av St. Martin i København.

St. Olaus t.d. hvide Leopard er Norges eldste loge, og omtales blant venner som Leoparden. Logen holder hus i Den Norske Frimurerordens Stamhus i Oslo og har sine møter på mandager...

Som dere alle vet ble vi ved opptakelsen i Den Norske Frimurerorden også tilhørende en St. Johannesloge. De fleste logerhar den skikken at ethvert nytt medlem blir tildelt vårt logemerke av sin første fadder ved møtets selskapelige avslutning. Dette merket skal senere alltid bæres i alle logemøter som et synlig bevis på vår opptakelse og tilhørighet blant ordenens brødre.